Procedure nieuwe burgemeester Koggenland voortijdig stopgezet

Foto: gemeente Koggenland

De gemeente Koggenland zit de komende maanden met hooguit een waarnemend burgemeester na het afscheid van burgemeester Posthumus. De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad heeft daarom CdK Arthur van Dijk gevraagd de minister van Binnenlandse Zaken te adviseren de procedure voorlopig stop te zetten. De  minister heeft dat verzoek inmiddels overgenomen.

In de vertrouwenscommissie ontbrak het vertrouwen en draagvlak om tot een gedragen voordracht van twee kandidaten te komen.

Omdat de burgemeester per 1 april 2019 van rechtswege wordt ontslagen vanwege het bereiken van de leeftijd van 70 jaar, zal de commissaris van de Koning (cvdK) in overleg met de gemeenteraad een waarnemend burgemeester benoemen totdat in de vacature kan worden voorzien. De gemeenteraad dient zich eerst opnieuw te bezinnen op de procedure. Na deze bezinning zal de cvdK in overleg met de gemeenteraad aan de minister van BZK opnieuw verzoeken een vacature open te stellen.