Officiële publicaties 6 augustus 2017

Foto: Gemeente Koggenland

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt per officiële publicaties 6 augustus 2017 de volgende besluiten bekend.

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen

Dat zij voornemens zijn om het bijhouden van adresgegevens van de onderstaande personen in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande personen waarschijnlijk niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan
geregistreerd:

 • F.M. Spoor geboren 11-02-1990

Deze personen worden verzocht zo spoedig mogelijk hun nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde personen zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit de BRP als vertrokken: Land Onbekend.

Dit heeft tot gevolg dat be-trokkenen dan niet meer als ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Wmo-beleidsregels 2017 en het Wmo-besluit 2017 vastgesteld

Op 17 juli heeft de gemeenteraad de nieuwe Wmo-verordening vastgesteld en een week later, d.d. 25 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de Wmo-beleidsregels 2017 en het Wmo-besluit 2017 vastgesteld. Dit proces is een actualisatie van de huidige documenten, vanwege het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein ‘Dichtbij, inclu-sief en samen!’ 2017-2020, de inkoop 2017 en de nieuwe modelverordening van de VNG. Alledrie de documenten (Wmo-verordening 2017, Wmo-beleidsregels en het Wmo-besluit 2017) liggen gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Welzijn & Zorg en kunnen na het maken van een afspraak worden ingezien. U kunt hiervoor contact opnemen met Freek Clabbers via nummer (0229) 54 83 82.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0327 13 juli bouwen van een schuur Wogmeerdijk 17, Hensbroek
 • 2017-HZ-0329 13 juli verbouwen van woning Veldhaver 9, De Goorn
 • 2017-HZ-0330 14 juli aanleggen dam met duiker Vredemakersweg 17, De Goorn
 • 2017-HZ-0339 19 juli realiseren van een overkapping Oeverland 68, Spierdijk
 • 2017-HZ-0340 19 juli aanbouwen van zijgevel Glashaver 1, De Goorn
 • 2017-HZ-0341 21 juli bouwen van paardenstal Hofland 2A, Obdam
 • 2017-HZ-0347 24 juli uitbreiden woning Grosthuizen 88, Avenhorn
 • 2017-HZ-0352 25 juli wijzigen slotenpatroon Wogmeer 72, Hensbroek
 • 2017-HZ-0353 25 juli aanleggen dam met duiker Zuid-Spierdijkerweg 72, Spierdijk

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0173 20 juli het uitbreiden en legaliseren van schuilstallen Slagterslaan 32, Berkhout
 • 2017-HZ-0200 25 juli het plaatsen van een schoeiing Braken 5, Obdam

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0256 19 juli het wijzigen van de gevel en het gebruik van het pand Butter 18, Obdam
 • 2017-HZ-0267 26 juli bouwen van een kapberg Verlaatsweg 72, Spierdijk
 • 2017-HZ-0234 tijdelijk plaatsen van stacaravan Noorddijkerweg 33, Ursem
 • 2017-HZ-0288 21 juli vervangen van brug tussen Molenhof en Koningsspil, Avenhorn
 • 2017-HZ-0275 26 juli vergroten van berging Kloet 64, Obdam
 • 2017-HZ-0320 21 juli vervangen/wijzigen kozijn in voorgevel Oosteinde 9, Berkhout
 • 2017-HZ-0291 26 juli uitbreiden onderconstructie dak Julianastraat 45, Avenhorn
 • 2017-HZ-0259 26 juli wijzigen van gebruik grond Rustenburgerdijk 16 (achter), Ursem
 • 2017-HZ-0323 27 juli vergroten van de woning Zuidermeerweg 37, Zuidermeer
 • 2017-HZ-0329 27 juli verbouwen van woning Veldhaver 9, De Goorn

Bezwaar: zie groene informatieblok

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0345 25 juli saneren van asbest en slopen schuur (achter) Z-Spierdijkerweg 40D
 • 2017-HZ_SLM-0328 25 juli verwijderen asbesthoudende golfplaten van schuur De Goorn (Kad. sectie G, nr 112) Van Wassenaerstraat 13, Obdam
 • 2017-HZ_SLM-0343 27 juli verwijderen asbesthoudende golfplaten van een schuur Dorpsweg 77, Oudendijk
 • 2017-HZ_SLM-0351 27 juli saneren van asbesthoudende golfplaten Rustenburgerdijk 24, Ursem

Ingetrokken omgevingsvergunning

 • 20070455 25-07-2017 het bouwen en vergroten van een woning Buitenhof 16, De Goorn
 • 2014-HZ-0071 25-07-2017 het plaatsen van een serre Dorpsweg 170A, Hensbroek
 • 20090390 25-07-2017 het realiseren van 4 appartementen Spierdijkerweg 103, 103B t/m D, Spierdijk

Verleende evenementenvergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

 • 3 september 2017 Odigofeest Dorpsweg, Oudendijk
 • 19 november 2017 Sinterklaasintocht Obdam
 • 23 september 2017 Koggenloop 2017 Berkhout

Verleende collectevergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

 • 20 t/m 25 november 2017 collecte sinterklaascomité Obdam.
  Collecte ten behoeve van Sinterklaasintocht.
  Bezwaar: zie groene informatieblok

Huisnummers:

Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

 • D17.009825 17-7-2017 Dobber 9 (samenvoeging 7 en 9), Obdam

Bezwaar: zie groene informatieblok

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 26 juni 2017 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Kok Lexmond BV, Lexmond, voor het mobiel breken van materiaal op het depot aan de Spierdijkerweg ter hoogte van de kruising met de N507 (Braken) in Spierdijk. De werkzaamheden vinden plaats
in de periode tussen 19 juli en 18 oktober 2017. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal 30 werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofover-last. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

Informatie

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 in Hoorn, telefoon (088) 102 13 00.

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Dorpsweg 12 te Oudendijk.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 13 juli 2017 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Dick de Wit Totaal, Berkhout, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Dorpsweg 12 in Oudendijk.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 4 september tot en met 4 december 2017. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal twee werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofover-last. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

Informatie

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 in Hoorn, telefoon
(088) 102 13 00.

Groen blok officiele publicaties
Groen blok officiele publicaties (klik voor een grotere weergave op de afbeelding).

 

 

 

Reacties