Officiële publicaties gemeente Koggenland 23 juli 2017

Foto: gemeente Koggenland

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt per 23 juli de volgende besluiten bekend.

Verleende evenementenvergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
 • 3 september 2017 Kofferbakmarkt Dorpsbos, Avenhorn
 • 24 t/m 26 juli 2017 Huttendorp Obdam-Hensbroek Hofland, Obdam
 • 24 t/m 26 juli 2017 Huttendorp Ursem Geesterland, Ursem
 • 24 t/m 26 juli 2017 Huttendorp De Goorn-Avenhorn Dorpsbos, De Goorn
 • 29 oktober 2017 Modelspoorbeurs Koggenhal, De Goorn
 • 19 augustus 2017 Permafrost Wogmeer, Hensbroek

Bezwaar: zie groene informatieblok

Verleende collectevergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

 • 5 t/m10 februari 2018 EHBO-vereniging Obdam
 • 15 t/m 20 oktober 2018 Bartimeus Sonneheerdt

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0285 16 juni vervangen schuur en realiseren overkapping Zomerdijk 1, Oudendijk
 • 2017-HZ-0288 19 juni vervangen brug Molenhof/ Koninggspil, Avenhorn
 • 2017-HZ-0291 20 juni uitbreiden onderconstructie Julianastraat 45, Avenhorn
 • 2017-HZ-0292 20 juni dak plaatsen micro windturbine Pieter Grootstraat 20, De Goorn
 • 2017-HZ-0293 21 juni verbouwen woonhuis Spierdijkerweg 114, Spierdijk
 • 2017-HZ-0297 22 juni realiseren dakopbouw en tuinmuur Westeinde 310, Berkhout
 • 2017-HZ-0298 22 juni plaatsen tijdelijke woonunit Noorddijkerweg 33C, Ursem

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0307 27 juni bouwen carport Haverkampstraat 17, Ursem
 • 2017-HZ-0309 30 juni bouwen van een woning Hofland 9, Obdam
 • 2017-HZ-0316 05 juli wijzigen/bouwen schuurkas Gemaalweg 3, Hensbroek
 • 2017-HZ-0320 08 juli plaatsen 2 kozijnen Oosteinde 9, Berkhout
 • 2017-HZ-0323 11 juli vergroten van de woning Zuidermeerweg 37, Zuidermeer
 • 2017-HZ-0324 11 juli aanleggen dam met duiker Wogmeer 72, Hensbroek

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning (aanvraag blijkt vergunningvrij)

 • 2017-HZ-0285 13 juli het realiseren van overkapping Zomerdijk 1, Oudendijk

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

2017-HZ-0198 20 juni het realiseren van Dobber 7 en 9, Obdam een sportschool

Zienswijze: zie groene Informatieblok

Geweigerde omgevingsvergunningen

 • 2017-HZ-0225 26 juni bouwen bedrijfshal De Kolk 2, Ursem

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0112 3 juli het brandveilig in gebruik nemen van verzorgingshuis De Berkenhof Slagterslaan 2, Berkhout

Verlenging beslistermijn

Dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

 • 2017-HZ-0242 12 juli het bouwen van een woning Duinweid 4 A , Obdam

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0264 03 juli bouwen opslagruimte Grosthuizen 1, Avenhorn
 • 2017-HZ-0277 06 juli vergroten woning Jan Ooms Pz.-straat 20, Scharwoude
 • 2017-HZ-0076 14 juli vergroten woning en Korte Verlaatsweg 2, realiseren inrit Spierdijk
 • 2017-HZ-0215 10 juli bouwen van een schuur Noord-Spierdijkerweg 211, Spierdijk
 • 2017-HZ-0108 12 juli wijzigen gebruik t.b.v. sportschool Dobber 7 en 9, Obdam
 • 2017-HZ-0198 12 juli realiseren sportschool Dobber 7 en 9, Obdam
 • 2017-HZ-0293 12 juli verbouwen van woonhuis Spierdijkerweg 114, Spierdijk

Bezwaar: zie groene informatieblok

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

 • 2016-HZ-0233 03 juli wijzigen indeling Dorpsstraat 111, Obdam
  • 2016-HZ-0402 06 juli gedeeltelijk wijzigen brandveilig in gebruik nemen verzorgingshuis Bavohof 1, Ursem

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0281 21 juni het verwijderen van asbesthoudende materialen
  • Kanteel 3, 5, 7, 11, 12, 13 en 15, Ariën Schoutenstraat 7 en 10,
  • Dwingel 14, 22, 24, 44, 34, 36, 26, 38, 40, 50, 54, 64 en 70,
  • Slagterslaan 20, Lange Weide 11 en 14,
  • Jan Ooms Pzn. straat 3,
  • Reindert Visserstraat 5 en 6,
  • Overdorpstraat 86 en 78-1,
  • Elft 5, 7, 9 en 19,
  • Rondeel 2,
  • Pieter Grootstraat 3,
  • Het Veer 149, Wieken 93 en 97, De Goorn.
 • 2017-HZ_SLM-0283 22 juni het slopen van een zomerhuis N-Spierdijkerweg 210, Spierdijk
 • 2017-HZ_SLM-0167 22 juni het gedeeltelijk slopen van de woning Westeinde 268, Berkhout
 • 2017-HZ_SLM-0295 23 junihet slopen van een schuur met asbesthoudende dakplaten Grosthuizen 1, Avenhorn

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0296 10 juli het verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal De Burg 6, De Goorn
 • 2017-HZ_SLM-0304 10 juli het verwijderen van asbesthoudende materialen Dorpsstraat 166, Obdam
 • 2017-HZ_SLM-0305 10 juli het verwijderen van asbesthoudende materialen Julianastraat 45, Avenhorn
 • 2017-HZ_SLM-0199 12 juli het slopen van een tussenmuur Dobber 7 en 9, Obdam

Ingetrokken omgevingsvergunning

 • 20090135 11 juli 2017 plaatsen twee toegangshekken Noord-dijkerweg 128, Ursem
 • 2014-HZ-0256 11 juli 2017 plaatsen van een erfafscheiding Schouw 2-24b, Obdam
 • 2011-HZ-7785 11 juli 2017 plaatsen van gevelbekleding en uitbreiden van de woning Nijverheidsterrein 14, Ursem

Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

 • D17.008735 15 juni 2017 Noorddijkerweg 52, 52A, 52B en 52C, Ursem
 • D17.008749 15 juni 2017 Spierdijkerweg 105D 1, Spierdijk
 • D17.008900 22 juni 2017 Geveland 5A, Obdam

Bezwaar: zie groene informatieblok

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Weerestraat, Butter en Braken in Obdam

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 14 juni 2017 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Kok Lexmond BV, Lexmond, voor het mobiel breken van materiaal ter hoogte van de opgebroken rotonde aan de Weerestraat, Butter en Braken in Obdam. De werkzaamheden vinden plaats in de periode
tussen 18 juli en 17 oktober 2017. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal twee werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken.
Deze dient slechts ter informatie. Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 in Hoorn, telefoon 088 – 102 13 00.

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Zuidermeerweg 5a in Zuidermeer

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 4 juni 2017 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Van der Bel Recycling BV, Middenmeer, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Zuidermeerweg 5a in Zuidermeer. De werkzaamheden vinden plaats in de periode tussen 22 juni en 22 september
2017. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal vier werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken.
Deze dient slechts ter informatie. Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 in Hoorn, telefoon 088 – 102 13 00.

Groen blok officiele publicaties
Groen blok officiele publicaties (klik voor een grotere weergave op de afbeelding).

Reacties