Vergunninghouders leren over de Nederlandse cultuur

Vanmiddag 13 juli ondertekenden de eerste groep vergunninghouders in Westfriesland de participatieverklaring. Deze verklaring is bedoeld om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Onderwerpen als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en meedoen in de samenleving komen terug in het traject.

Eerste deelnemers vrijwillig gestart

Deze eerst groep deelnemers heeft het traject bij taleninstituut Fiolet in Hoorn vrijwillig gevolgd omdat zij graag zoveel mogelijk kennis van Nederland tot zich willen nemen. Om het inburgeringsproces te versnellen worden vergunninghouders verplicht vanaf dit najaar zo’n traject te volgen. Doen zij dit niet, dan volgt een boete

Het participatieverklaringstraject bestaat in Westfriesland uit het volgen van verschillende workshops bij Fiolet Taaltraining. Tijdens de workshops worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Betekenis participeren en de participatieverklaring. Kernwaarden van de Nederlandse samenleving.
  • Participeren in de vorm van (vrijwilligers) werk; focus op talenten. Werksaam Westfriesland is hier ook bij betrokken.
  • Nederlandse democratie, politieke geschiedenis. Nederland als rechtstaat, het parlement, de grondwet, de koning, de regering, het kabinet, de politieke partijen, provincies en gemeenten.
  • Kennis van de Nederlandse cultuur, omgaan met culturele verschillen, de weg naar succes, huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld, kindermishandeling, radicalisme, extremisme, terrorisme en seksuele voorlichting.
  • Kennismaking met (regionale) maatschappelijke organisaties.

Nieuwe landgenoten

Uit gesprekken met een aantal van de Vergunninghouders bleek dat allemaal overweldigd waren door de warme ontvangst in ons land en vooral -niet in de laatste plaats- door de vrijheid die wij hier hebben om bijvoorbeeld je geloof in vrijheid te kunnen beleven. Dat is een van de voornaamste verschillen die na voren kwamen uit zowel Koggenland Nieuws als de eindgesprekken van degenen die hun zegje durfden te doen aan het eind van de middag.

Ibahim Haidar is 2 jaar geleden vanuit Aleppo in Syrie naar Nederland gekomen. In zijn land van herkomst was hij boekhouder en nu doet hij vijwilligerswerk. Zijn familie isw hem vorig jaar augustus achterna gekomen. Zijn opleiding is vergelijkbaar met MBO 2.Hij woont nu in Enkhuizen en beleeft de vrijheid bij ons met groot plezier.

Fadi Daorah komt uit Tartous in Syrie en is verkoper van medicijnen geweest op een vergelijkbaar HAVO-niveau woont nu ook in Enkhuizen en haar zoons van 11 e 7 jaar vergezellen haar nu.

Omar Zakaria komt ook uit het door de oorlog geteisterde Aleppo en woont nu in Spanbroek. Hij was een zelfstandig bloemist en werkt in zijn nieuwe woonplaats ook in de plaatselijke bloemenzaak. Eerst deed hij dit werk in het AZC in Den Helder. Minder leuk was voor hem dat hij een grote en een kleine hartoperatie hier heeft moeten ondergaan in Alkmaar en Hoorn.

Juliana Antabi komt oorspronkelijk ook uit Aleppo, maar is als studente Architectuur uit Beiroet met het vliegtuig naar ons land gekomen. Haar  opleiding is hier vergelijkbaar met HBO-niveau. Zij woont nu in Hoogkarspel en werkt daar in de Wereldwinkel als vrijwilligster.

Deze eerste groep die bij het taleninstituut in Hoorn heeft mogen tekenen bestaat uit mensen die van goede wil zijn er iets van te gaan maken in ons land om zo een welkome bijdrage aan onze samenleving te kunnen leveren. Uit dank voor de warme ontvangst die zij hier hebben ondervonden.

Wethouder Win BijmanWin Bijman, regiowethouder (Koggenland): “Het is goed dat het volgen van deze training, naast de inburgeringstrajecten, verplicht wordt. Het is heel belangrijk dat deze groep mensen meer over Nederland te weten komt. Hoe wij met elkaar omgaan, wat er van ze verwacht wordt, de normen en waarden in Nederland in relatie tot hun eigen normen en waarden. En hoe wij denken over werk. Dat iedereen een eigen inkomen verwerft. Lukt dit niet, dan verwachten wij een tegenprestatie voor de uitkering, zoals het verrichten van vrijwilligerswerk.”

Start eerste groepen en vervolg

Er zijn drie groepen gestart met het volgen van het traject. De eerste workshop is begonnen op 1 juni 2017 en de laatste workshop is op 6 juli 2017 gegeven. Na de zomer worden er nieuwe groepen opgestart.

Zie voor meer foto´s de fotogalerij onder de foto bovenaan.

Reacties