Toenemende ergernis Koggenlanders Project Snippergroen

Foto: Gemeente Opsterland

Verjaring wordt de laatste jaren bij steeds meer gemeenten (en andere grondeigenaren) serieus opgepakt. Bij verkoop van grond moeten overheidsinstanties zich houden aan het gelijkheidsbeginsel. Hieronder volgt een open brief van een groep inwoners van Hensbroek en Obdam.

Een groot aantal inwoners van de gemeente Koggenland zou graag willen dat de gemeente Koggenland het beleid m.b.t. het Project Snippergroen aanpast. De ergernis en boosheid die de uitvoering van dit project Snippergroen door de gemeente Koggenland bij de inwoners van Koggenland oproept, leidt tot veel briefwisselingen, e-mails, huisbezoeken en bezoeken van inwoners aan het gemeentehuis waardoor de uitvoering van het project zeer moeizaam verloopt en er door de gemeente Koggenland heel veel kostbare tijd ingestoken moet worden.

Probleemomschrijving

Jarenlang heeft de gemeente Koggenland de stukjes gemeentegrond in de dorpen en de wijken ongemoeid gelaten. In een aantal gevallen is er nooit eerder huur gevraagd voor de gemeentegrond en in andere gevallen is er in het verre verleden (meer dan 20 jaar geleden) een symbolisch bedrag van bijvoorbeeld 5 NLG per jaar, ongeacht de grootte van het stukje gemeentegrond, gevraagd. Ook zijn er veel gevallen waarbij de inwoners in het geheel niet wisten dat er een deel van hun tuin gemeentegrond is. De betrokken inwoners onderhouden deze stukjes grond, die meestal één geheel met de grond van hun eigen tuin vormen, netjes alsof het hun eigen grond is en dat bespaart de gemeente ook weer de nodige onderhoudskosten. Van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond is bijna nooit sprake. De gemeente wilt via het project Snippergroen de bewoners huur te laten betalen voor deze gemeentegrond. De kosten zijn 2,50 Euro/m2. Mogelijk wordt dat in de naaste toekomst verhoogd. Zie hiervoor ook op internet “Snippergroen Apeldoorn – Snippergroen huren”. Daar gaat de prijs in 5 jaar tijd naar 10 Euro/m2

Project Snippergroen

Het project Snippergroen is een landelijk project, waarvan de uitvoering door iedere gemeente afzonderlijk en naar eigen inzicht wordt georganiseerd.

Het project houdt in dat de gemeente stukjes gemeentegrond, nu in gebruik als onderdeel van een tuin (zowel in Dorpsstraten als in de nieuwbouwwijken) wilt verkopen of verhuren aan de betreffende inwoner. Wanneer de betrokken inwoner niet wilt huren of kopen, moet het stuk gemeentegrond vrij van planten, struiken en bomen worden opgeleverd aan de gemeente. De gemeente gaat deze grond dan naar eigen inzicht inrichten als openbaar groen. Daar de frequentie van het onderhoud van openbaar groen door de gemeente niet gelijk is aan het onderhoud dat een inwoner aan zijn tuin besteedt, voorspelt dat dit onderhoud kan leiden tot ergernis voor de betrokken inwoners.

Soms kan de gemeentegrond ook gekocht worden voor maar liefst 165 Euro per m2. Dat is veel geld voor grond waarop niet gebouwd mag en kan worden. Een voorwaarde is dan wel dat er geen leidingen, kabels of riool onder deze gemeentegrond mogen liggen.

Uitrol van het project Snippergroen door de gemeente Koggenland

De gemeente Koggenland lijkt dit project Snippergroen per straat of straatdeel uit te rollen. Zo hebben de bewoners van de Kloet en Dorpsstraat (beide Obdam) en later bewoners van ’t Ouwe Hof (in fasen) en de van Duivenvoordestraat (beide Hensbroek) een brief (inclusief compleet huurcontract) ontvangen.

In ’t Ouwe Hof hebben bewoners tot 1996 een bedrag van 5 NLG per jaar betaald. In 1997 ging het bedrag van 5NLG naar 25 NLG. Na vele protesten over deze verhoging is er 20 jaar geen huur meer gevraagd door de gemeente Koggenland.

Uitzending Rijdende rechter

In een uitzending van de Rijdende rechter over een aantal bewoners op de Kloet vertelt de burgemeester dat het om totaal 5000 m2 gemeentegrond gaat. Dat betekent dat de inkomsten voor de gemeente Koggenland slechts uitkomen op 12.500 Euro per jaar (op basis van 2,50 Euro/m2).

Dit bedrag valt in het niet tegenover de kosten die de gemeente Koggenland moet maken voor alle administratieve onderzoekskosten, beantwoorden van mails en brieven van boze inwoners (bijna iedereen maakt bezwaar), afleggen huisbezoeken, ontvangen bezoek van inwoners op gemeentehuis en het verrichten van vele grondmetingen op de diverse adressen.

Niet huren of kopen

Wanneer inwoners de grond niet willen huren en niet willen of kunnen kopen moet de inwoner de gemeentegrond teruggeven aan de gemeente. De planten, struiken en boompjes moeten dan worden verwijderd door de bewoner. De gemeente Koggenland zal deze grond dan naar eigen inzicht inrichten (gras of struiken). Dat kost ook geld. Ook het daarop volgende onderhoud dat dan door de gemeente moet worden uitgevoerd kost geld.

Het lijkt er op dat de gemeente Koggenland er op gokt dat de meeste inwoners met tegenzin gaan huren en daarom dit aspect van onderhoud geheel niet in beschouwing nemen.

Wij (een aantal betrokken inwoners) roepen de gemeente Koggenland op tot herbezinning over het beleid t.a.v. dit project Snippergroen.

Gewenste oplossing

Een oplossing waarbij bijna alle inwoners die gemeentegrond in gebruik hebben zonder verzet het aangeboden huurcontract willen ondertekenen is het huurbedrag weer te vast te stellen op een symbolisch bedrag van 10 tot 15 Euro, ongeacht de grootte van de gemeentegrond. Van gratis grond is dan ook geen sprake meer, zoals de burgemeester beweert in de uitgave KoggenNieuws van 9 juli. Denk nu toch niet dat er inwoners zijn die geen gemeentegrond in gebruik hebben, bezwaar gaan maken tegen de gemeente Koggenland omdat er bewoners zijn die voor een symbolisch bedrag een stukje gemeentegrond huren. Dat gelooft niemand.