Westelijk tracé Westfrisiaweg vanaf Heerhugowaard tot de A7

Foto: Projectbureau N23 Westfrisiaweg

Tijdens de uitvoering houden wij u op de hoogte van alle werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg.

Kruising N507/Wogmeer (Hensbroek)

 • Wat: Heiwerkzaamheden en aanbrengen damwanden voor aanleg fietstunnel.
 • Wanneer:
  – Maandag 9 oktober t/m woensdag 25 oktober 2017: plaatsen damwanden.
  – Donderdag 26 oktober t/m dinsdag 7 november 2017: heiwerkzaamheden.
  Er wordt gewerkt op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur. Indien nodig ook op zaterdag.
 • Verkeershinder: Geen.
 • Overige hinder: Werkzaamheden kunnen geluids- en trillingshinder veroorzaken.

N507 tussen Obdam en Wogmeer

 • Wat: Aanleg nieuwe parallelweg tussen Obdam en Wogmeer.
 • Wanneer: Maandag 9 oktober 2017 06.00 uur t/m mei 2018.
 • Verkeershinder: Verkeer tussen Wogmeer en Obdam (N507) tijdelijk via de parallelbaan. Snelheidslimiet van 50 km p/u. Fietsers via de oorspronkelijke hoofdrijbaan.

Kruising N243/N247 (Avenhorn) en toe- en afrit 7 op de A7 richting Amsterdam

 • Wat: Asfaltwerkzaamheden en kruising gereed maken voor aansluiting op nieuwe rijbaan.
 • Wanneer: Vrijdag 6 oktober 18.00 uur t/m maandag 9 oktober 05.00 uur (dag en nacht). Bij hinder of onvoorziene omstandigheden wordt uitgeweken naar het weekend 13 t/m 16 oktober 2017.
 • Verkeershinder:
  – De N243 wordt afgesloten tussen het kruispunt met de N247 en het kruispunt met de N507.
  – Afsluiting toe- en afrit 7 op de A7 richting Amsterdam.
  – N247 is afgesloten vanaf het kruispunt met de N243 tot de toerit van de A7 (Avenhorn).
  – De Venneweg is afgesloten vanaf de Hulk tot aan het kruispunt met de N247.
  Omleiding ter plekke aangegeven. Meer informatie omleidingen ook op www.vananaarbeter.nl.
 • Overige hinder: Werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken.

In de nacht van woensdag 11 en donderdag 12 oktober 2017 wordt het kruispunt N243-N247 verlegd zodat het verkeer op de nieuwe rijbaan tussen de kruising en de A7 kan rijden. Dit gebeurt met een om-en-om regeling.

Meer info.

N243 Jaagweg (Avenhorn)

 • Wat: Asfaltwerkzaamheden nieuwe rijbaan.
 • Wanneer: Maandag 25 september t/m vrijdag 6 oktober 2017. Dag en nacht.
 • Verkeershinder: Geen.
 • Overige hinder: Werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken.

Op diverse plekken langs het westelijk tracé

 • Wat: Het afgraven of aanbrengen van zand.
 • Wanneer: Gedurende de gehele bouwperiode.
 • Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.

Reacties