Vluchtelingen in Heerhugowaard opgevangen

Ook in eigen land van herkomst worden vluchtelingen opgevangen,
Foto: Flickr.com

Heerhugowaard – Vluchtelingen komen voornamelijk vanuit Syrië en Eritrea met duizenden gelijk op Nederland en Duitsland af. Gevlucht voor de oorlog en onderdrukking in hun thuislanden. Nu met zoveel tegelijk dat er verblijfplaatsen tekort zijn. In een aantal plaatsen worden daarom nieuwe vluchtelingencentra geopend. Ook in onze buurgemeente Heerhugowaard.

Dat gaat samen met verschillende reacties vanuit de omgeving. Omwonenden waren ongerust, tegelijkertijd hebben veel mesnen zich aangemeld als vrijwilliger. Om deze redenen werd woensdagochtend om 11 uur een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Koggenland.nieuws.nl was ook uitgenodigd. Er waren naar schatting 80 mensen op af gekomen.

Voor het Vluchtelingenopvangcentrum in Heerhugowaard heeft het COA contact met Vluchtelingenwerk Nederland, het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA), de MRU (vanuit de de GGD) en de IND. Voordat er in Heerhugowaard sprake is van een AZC is het een opvangcentrum. Eerst worden de vluchtelingen hier opgevangen voor een screening op hun mentale en fysieke gezondheid, daarna komen zij in het IND-proces voor een verblijfsvergunning. De vluchtelingen verblijven hier 2 tot 3 maanden. Uiteindelijk wordt het opvangcentrum in Heerhugowaard een AZC, de verbouwing zal nog ongeveer een jaar duren.

Vrijwilligerswerk

Kinderwagens en donaties van kleding komen zeker van pas. Veel vluchtelingen hebben dit allemaal niet. Er is al veel kleding gebracht wat gesorteerd moet worden, vrijwilligers zijn hier al mee bezig. Kleding die niet gebruikt kan worden, gaat naar het Leger des Heils. Huisraad, linnengoed ed is niet nodig, dat is voldoende aanwezig. Er zijn 2 speelzaaltjes ingericht met het gedoneerde speelgoed. Hier worden ook vrijwilligers voor gezocht.

Iedereen die vrijwilligerswerk wil komen doen, kan een aanmeldformulier invulllen. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij een VOG-verklaring bij de gemeente aanvragen, de kosten hiervan worden vergoedt. Alle inzet is welkom en is niet gebonden aan 2 tot 3 dagen. Liever natuurlijk wel, maar dat is niet verplicht.

Maaltijden

De bewoners krijgen 3 maaltijden per dag en een wekelijks hygienepakket. Zij krijgen alles in natura, zij kkrijgen geen geld uitgekeerd. Zij zullen ook zelf zoveel mogelijk worden ingezet bij de opvang. Het geld wat zij hiermee verdienen zet de organisatie apart en krijgen ze op een speciale moneycard uitbetaald, die ontvangen ze zodra ze doorstromen naar een AZC.

Ontspanning

Het is de bedoeling dat er voor de nodige ontspanning en dagbesteding activiteiten georganiseerd gaan worden, bijvoorbeeld sport, creatief, muziek. Het is nog even afwachten wanneer hiermee gestart kan worden, er is budget maar er zijn ook weer vrijwilligers nodig.

Afkomst

De meeste bewoners in het opvangcentrum komen uit Syrie, bijna 50%. Een ander deel, ongeveer 30% komt uit Eritrea. Er zijn nu ongeveer 200 bewoners, de verwachting is dat er eind oktober ongeveer 600 bewoners zullen zijn.

Religieuze neutraliteit

In een opvangcentrum verblijven bewoners met verschillende religieuze achtergronden. Het COA is er voor alle vluchtelingen en asielzoekers. Daarom is het niet mogelijk om op de locatie religieuze bijeenkomsten of gebedsruimtes ed toe te staan. Bewoners die dat zelf willen kunnen wel adressen en plattegronden krijgen van de diverse kerken en moskeeen in de omgeving.

Reacties