Nieuws uit de Parochie van Sint Victor

Foto: Sint Victorparochie Obdam

Het parochiecentrum is dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 09:30 uur tot 11:30 uur geopend. Loop eens binnen. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar.

Secretariaat

Donderdagmiddag is het secretariaat geopend van 14:00 uur tot 16:00 uur. U kunt op genoemde tijden terecht voor het opgeven van misintenties, het aanvragen van jubilea en andere taken.

Mail

E-mailberichten die voor het secretariaat bestemd zijn, zoals intenties, berichten rond huwelijk, jubilea, doop etc. kunt u sturen naar [email protected]

Vieringen in de komende tijd

  • Vrijdag 26 augustus om 19:00 uur Woord- en Communieviering in De Horstenburgh; voorgangster pastor Tineke de Boer.
  • Zondag 28 augustus om 10:00 uur Woord- en Communieviering met samenzang in de St. Victorkerk; voorgangster pastor Tineke de Boer.
  • Donderdag 1 september om 09:00 uur Woord- en Communieviering in de Kapel; voorgangster Ans Rood.
  • Vrijdag 2 september om 19:00 uur Eucharistieviering in De Hortesburgh; voorganger pastor Nico Knol.
  • Donderdag 8 september om 09:00 uur Woord- en Communieviering in de Kapel; voorgangster Ineke van Wijk.
  • Vrijdag 9 september om 19:00 uur Woord- en Communieviering in De Horstenburgh; voorganger pastor Bert Glorie.
  • Zaterdag 10 september om 19:00 uur Woord- en Communieviering met Entre Deux; voorganger pastor Bert Glorie.

Kapellentocht 2016

Zondag 2 oktober as gaan we voor de 10e keer te voet van de Mariakapel uit Obdam naar de kapel OLV. Ter Nood in Heiloo. De afstand is 25 km. Het thema voor deze dag is ¨10 jaar lopen in verbondenheid¨.

We beginnen weer om 7:00 uur met de kaartverkoop en  € 8,00 graag gepast betalen. Wij vertrekken om 7:30 uur na de wegzending door pastor Bert Glorie die ook deze keer weer gaat meelopen.

We houden weer onze gezamenlijke stop na ongeveer 12 km. In de Alkmaarse Poort met koffie/thee en cake en zullen om 13:00 uur in Heiloo zijn. In tegenstelling met andere jaren is de eventuele consumptie in het Oesdom voor eigen rekening. Ook wij hebben te maken met stijgende kosten en willen het inschrijfgeld niet verhogen.

De eucharistieviering is om 15:30 uur in de grote kapel door pastoor Nico Knol en pastor Bert Glorie met medewerking van het parochiekoor en het fanfare. Zij zullen gezamenlijk de mooie mis van Schubert ten gehore brengen.

Voor de 8 pelgrims die een week later naar Xanten gaan, is dit de laatste training. De ervaring leert dat er naast wandelaars ook veel mensen per auto naar de viering komen die dan de wandelaars weer mee terug naar Obdam nemen.

Op de website van de Sint Victor parochie kunt u veel foto´s vinden die de afgelopen jaren door Remon Feld zjin gemaakt. Ook kunt u in het jubileumboek het ontstaan en begin van de Kapellentocht terug lezen.

Wi hopen u weer op deze inmiddels bijzondere dag te ontmoeten, en mochten er vragen zijn bel dan even 0226-452427 of mail naar [email protected]

 

Reacties

article
21910
Nieuws uit de Parochie van Sint Victor
Het parochiecentrum is dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 09:30 uur tot 11:30 uur geopend. Loop
https://koggenland.nieuws.nl/kerksamenleving/21910/niuw/
2016-08-30T23:48:35+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/178/2016/07/04173940/sint-victor-logo-klein.png
Parochie Sint Victor, Sint Victorparochie, St. Victorparochie Obdam
Kerken, Nieuws