Variabele afvalstoffenheffing maakt onze regio groener

Foto: Grootheerenveen.nl

In veel Noord-Hollandse gemeenten heerst discussie rondom diftar: een variabele afvalstoffenheffing. Inwoners van de gemeenten die diftar hanteren, blijken echter aanzienlijk minder huishoudelijk afval te produceren dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit onderzoek van Afvalcontainershop.nl, waarbij de meest recente afvalcijfers van Nederlandse gemeenten op basis van de methode voor het innen van de heffing met elkaar zijn vergeleken.

Meer dan 40 procent gemeenten hanteert diftar

Ruim veertig procent van de Nederlandse gemeenten hanteert in 2018 ‘diftar’: een variabele afvalstoffenheffing, die afhangt van de hoeveelheid restafval die een inwoner produceert. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner bij deze gemeenten 42,4% lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Ook de totale hoeveelheid huishoudelijk afval blijkt in deze gemeenten gemiddeld 10,6% lager te liggen dan het landelijk gemiddelde.

Verder blijkt dat inwoners van gemeenten die diftar hanteren afval een stuk beter scheiden. Zo zamelen deze gemeenten op jaarbasis gemiddeld 13,6% meer oud papier en karton en 9,8% meer glas in.

Variabele afvalstoffenheffing heeft direct effect

Uit de meest actuele afvalcijfers van het CBS (2016), blijkt ook dat inwoners van de tien gemeenten die in dat jaar overstapten naar diftar in het eerste jaar direct 40,8% minder huishoudelijk restafval en 8,8% minder totaal huishoudelijk afval produceerden. Landelijk gemiddeld nam de hoeveelheid restafval slechts met 6,5% af en nam de totale hoeveelheid huishoudelijk afval juist met 0,1% toe.

Dubbel klik op de graphics voor een grotere weergave.

Diftar-methoden

Variabele afvalstoffenheffing
Koggenland heeft een vast tarief, obv huishoudengrootte.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de diftar-methode waarbij de kosten afhangen van de hoeveelheid afval én het aantal ledigingen, zorgt voor de grootste afname in de totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner. De methode waarbij inwoners per afvalzak betalen leidt tot de laagste hoeveelheid restafval per inwoner, maar heeft het effect kleinste effect op de totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner.

De volledige resultaten van het onderzoek, inclusief interactieve kaart met de heffingswijze per gemeente, zijn te vinden op: https://www.afvalcontainershop.nl/diftar-onderzoek

42,4% minder huishoudelijk restafval

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat diftar het grootste effect heeft op de gemiddelde productie van huishoudelijk restafval- het afval dat in de grijze kliko of afvalzak verdwijnt. Inwoners van de gemeenten zonder diftar produceerden op jaarbasis gemiddeld 208,4 kilo restafval, terwijl inwoners van gemeenten met diftar slechts 120,1 kilo restafval produceerden. In de diftar-gemeenten ligt de productie van restafaval hiermee maar liefst 42,2% lager ten opzichte van gemeenten die geen diftar hanteren.

 

 

10,6% minder totaal huishoudelijk afval

Ook blijkt dat diftar effect heeft op de gemiddelde productie van het ‘totaal huishoudelijk afval’. Inwoners van gemeenten zonder diftar produceerden op jaarbasis gemiddeld 554,9 kilo totaal huishoudelijk afval, terwijl inwoners van gemeenten met diftar slchts 496,0 kilo totaal huishoudelijk afval produceerden. In de diftar-gemeenten ligt de productie van restafval hiermee 10,6% lager ten opzichte van de gemeenten zonder diftar.

4,3% meer GFT-afval

Diftar heeft ook effect op de gemiddelde productie van GFT-afval. Inwoners van gemeenten zonder diftar produceerden op jaarbasis gemiddeld 106,6% kilo GFT-afval, terwijl inwoners van gemeenten met diftar gemiddels 111,2 kilo GFT-afval produceerden. In de diftar-gemeenten ligt de productie van GFT-afval hiermee 4,3% hoger ten opzichte van de gemeenten die geen diftar hanteren.

13,6% meer oud papier en karton

Ook de gemiddelde hoeveelheid oud papier en karton die gemeenten inzamelen blijkt te verschillen in gemeenten met diftar. Inwoners van gemeenten zonder diftar verzamelden op jaarbasis gemiddeld 57,7 kilo oud papier in karton in, terwijl inwoners van gemeenten met diftar gemiddeld 65,5 kilo oud papier en karton inzamelden. in de diftar-gemeenten ligt de hoeveelheid ingezameld oud papier en karton hiermee 13,6% hoger ten opzichte van de gemeenten zonder diftar.

9,8% meer glas

Ook de gemiddelde hoeveelheid glas die gemeenten inzamelen verschilt in gemeenten met diftar. Inwoners van gemeenten zonder diftar zamelden op jaarbasis gemiddels 21,6 kilo glas in, terwijl inwoners van gemeenten met diftar gemiddeld 23,7 kilo glas inzamelden. In de diftar-gemeenten ligt de hoeveelheid ingezameld glas hiermee 9,8% hoger ten opzichte van de gemeenten zonder diftar.

Wat betekent dit voor de Gemeente Koggenland?

In zowel  2015 en 2016 werd het tarief op basis van het aantal personen in het huishouden berekend.
Het totaal huishoudelik afval was in 2015 544,2 kg / inwoner, in 2016 548,1 kg / inwoner.
Het restafval betrof in 2015 197,2 kg / inwoner en in 2016 137,8 kg  / inwoner.

Reacties