Vacatures

Inloophuis Pisa zoekt vrijwillige begeleider Kindertijd!

Foto: Inloophuis Pisa Hoorn

Inloophuis Pisa is een gastvrij huis waar mensen uit West-Friesland terecht kunnen voor lotgenotencontact, een gesprek en activiteiten, gericht op het omgaan met de gevolgen van de ziekte kanker. Dat geldt ook voor familieleden en vrienden van mensen met kanker, of hun nabestaanden.

Inloophuis Pisa ontplooit activiteiten voor veel verschillende doelgroepen. Een van deze groepen betreft onze kids. Kindertijd is bestemd voor kinderen tussen 5 en 12 jaar die geconfronteerd worden met kanker en verlies binnen het gezin of de naaste familie. Elke 14 dagen komen de kids bij elkaar op woensdagmiddag. Tijdens deze middagen is er telkens een andere activiteit; iets creatiefs, iets met spel, koken of ontspanning, soms een leuk uitje. Er wordt zo veel mogelijk spelenderwijs aandacht besteed aan de thuissituatie. De kinderen ervaren Kindertijd als gezellig en door het contact met lotgenootjes in Pisa beseffen zij dat ze “niet de enige zijn”.

In verband met het vertrek van een van onze begeleiders van deze mooie groep zijn wij op zoek naar een nieuwe begeleider. De (taak)omschrijving van deze mooie, vrijwillige functie tref je hierond aan.er

De begeleider van ‘Kindertijd’:

 • Is verantwoordelijk voor organisatie, planning, voorbereiding en uitvoering van Kindertijd.
 • Draagt verantwoording af aan onze coördinator.
 • Onderhoudt contact met de ouders/verzorgers van kinderen van Kindertijd.
 • Is op de Kindertijdmiddag aanwezig van 13.00 tot 14.00 uur voor eventuele kennismaking met en informatieverstrekking aan nieuwe kinderen en ouders. Tevens is dit uur bedoeld voor afstemming en overdracht tussen ouders en begeleiders Kindertijd.
 • Begeleidt de feitelijke Kindertijd-activiteit.
 • Geeft eventuele bijzonderheden na afloop door aan de ouders.
 • Bespreekt de middag na met de andere Kindertijdbegeleider en ondersteuners en met de dienstdoende gastvrouwen/-heren.
 • Werkt mee aan Open dagen en eventuele PR- en voorlichtingsmomenten.
 • Is bereid deel te nemen aan de 3-daagse IPSO Basistraining voor medewerkers van inloophuizen.
 • Verricht deze taken zonder geldelijke vergoeding.
 • Is bereid zich voor een periode te verbinden, dit i.v.m. de continuïteit.

Neemt deel aan overlegsituaties:

 • Het tweemaandelijkse activiteitenbegeleidersoverleg/intervisie o.l.v. coördinator.
 • Het overleg met de andere Kindertijd-werkers, w.b. planning, inhoud activiteiten, roosters en taakverdeling.
 • Regulier overleg tussen Kindertijdbegeleiders en coördinator.

Competenties:

 • Aantoonbare kennis en ervaring met het werken met kinderen.
 • Kennis en ervaring op gebied van ontwikkelingsfasen van kinderen, de gevolgen van ernstige ziekte en overlijden binnen het gezin en mogelijke gevolgen voor het (gedrag van het) kind.
 • Basiskennis over kanker, verlies en (anticiperende) rouw, in het bijzonder bij kinderen.
 • Flexibiliteit, creativiteit, humor.
 • Goed kunnen samenwerken, contactuele vaardigheden.
 • Bereid en in staat zijn tot zelfreflectie en om kunnen gaan met feedback.

Wij bieden:

 • Een leerzame, inspirerende en voldoening schenkende werkomgeving.
 • Een enthousiast en betrokken team van collega’s.
 • Gedegen voorbereiding op dit werk middels de basistraining, structurele ondersteuning op de werkvloer en regelmatige bijscholingen.
 • WA verzekering.
 • Vergoeding van gemaakte reiskosten tot een actieradius van 20 km.

Ben jij of ken jij iemand die uitermate geschikt is voor deze mooie vrijwillige functie? Neem dan snel contact op met Kindertijdbegeleider Danny Smids via tel: 06 – 308 81 381.

article
112894
Inloophuis Pisa zoekt vrijwillige begeleider Kindertijd!
Inloophuis Pisa is een gastvrij huis waar mensen uit West-Friesland terecht kunnen voor lotgenotencontact, een
https://koggenland.nieuws.nl/vacatures/vacature-kindertijd/
2018-02-15T17:05:16+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/178/2018/02/15164214/Vacature.jpg
Inloophuis Pisa