Onderzoek naar illegaal slachten schapen en lammeren

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA-IOD) heeft op maandag 11 maart 2019 in het kader van een onderzoek naar het illegaal slachten van schapen en lammeren doorzoekingen uitgevoerd in de Betuwe. De doorzoekingen zijn uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar een veehandelaar die er van wordt verdacht samen met zijn zoon schapen op kleine schaal in een boerderij illegaal te slachten en het ongekeurde vlees in de handel te brengen. Onderzoek zal nog moeten uitwijzen wie de afnemers waren.

Reacties

article
257059
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA-IOD) heeft op maandag
https://koggenland.nieuws.nl/regionaal/knipsels/257059/onderzoek-naar-illegaal-slachten-schapen-en-lammeren/
2019-03-14T11:46:00+00:00
Knipsels