Is onze maatschappij nog wel democratisch?

Foto: Wikipedia

Nu een redactionele column. Bij een oligarchie (Oudgrieks: ὀλίγος (oligos) = ‘weinig’ en ἄρχειν (archein) = ‘heersen’) is de macht in handen van een kleine groep van mensen die behoren tot een bevoorrechte klasse of stand. Nu komen de gele hesjes ook in Nederland in beweging. Ook in Koggenland?

Wat is er in NL nu aan de hand?

Democratie
Piramide van kapitalisme – Kapitalisme – We rule you – We fool you – We shoot at you – We eat for you – We work for all – We feed all…

De zorgverzekeraars bepalen wat wij moeten betalen aan onze zorg, de pensioenfondsen bepalen wanneer wij met pensioen kunnen. Grootindustriëlen als Shell en Unilever bepalen de financiën van ons land. Oud-medewerker van Shell Wopke Hoekstra (CDA) heeft als minister van Financiën zijn oude baas Shell vrijgesteld van het betalen van Financiën.

Oud-medewerker van Unilever Mark Rutte heeft tot vervelens toe als premier van NL er op gedramd de grote bedrijven te bevoordelen door de dividendbelasting af te schaffen.

NL is dus allang geen democratie meer, maar een oligarchie. ´Demos´ betekent ´Volk´ en ´Oligos´ betekent ´Weinig´.

Wie regeren NL?

Dat zijn Unilever, Shell, de zorgverzekeraars en de pensioenfondsen. De vraag is hoelang nog?

Democratie weer terug

Laten wij met elkaar de macht terug gaan pakken door meer medezeggenschap te eisen. Ook is het Basisinkomen een van de strijdpunten van de Gele Hesjes NL. Ook de verlaging van de pensioenleeftijd voor iedereen en niet alleen voor de zware beroepen terug naar 65 jaar. Dat zijn de strijdpunten, laten wij daar schouder aan schouder voor gaan strijden.

Reacties