Protestantse Gemeente Koggenland i.o.

De protestantse geloofsgemeenschap van Koggenland wil een uitnodigende en gastvrije gemeenschap zijn. De protestantse gemeente is een kleine gemeente. Wil ook een veilige thuishaven bieden aan iedereen die op zoek is naar zingeving.

De toevallige passant die zijn levensverhaal nu en dan in het bredere verhaal wil zetten, dat God aanging met de mensen. De Protestantse Gemeente Koggenland behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De kerkdiensten vinden plaats in de kerkgebouwen in Avenhorn, Berkhout en Ursem. Verder omvat het de woonkernen Scharwoude, Grosthuizen, De Goorn, Spierdijk, Zuidermeer, Bobeldijk en Rustenburg en bestrijkt hiermee de vroegere burgerlijke gemeente Wester-Koggenland.

Als predikant is dr. Oane Reitsma (1979) aan de gemeente verbonden. Hij is woonachtig in Medemblik en heeft in onze gemeente een werkverband van 40% van de werktijd. Het staat u altijd vrij om met hem in contact te komen.

Pastorale zorg

Predikant dr. Oane Reitsma, Meerlaan 40A, 1671 EG Medemblik – tel.: 0227-820490; spoed: 06-22827681 – e-mail: [email protected]

Voor pastorale zorg, begeleiding rondom sterven en uitvaart, aanvraag doop, belijdenis of huwelijk kunt u contact opnemen met de predikant.

Kerkenraad mw. R. van Dolder (scriba), Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem

Ledenadministratie A. van Doornum, 072-5021805; [email protected]

Website hervormdegemeentekoggenland.nl

Predikant dr. Oane Reitsma,
Meerlaan 40A,
1671 EG Medemblik
tel.: 0227-820490; spoed: 06-22827681
e-mail: [email protected]

In verband met het vertrek van ds. Reitsma kunt u vanaf 5 juni 2018 uw berichten doorgeven aan de scriba en/of ouderlingen / wijkpastoraat (zie hieronder).

Website per januari 2018 ; pg-koggenland.nl

Voor pastorale zorg, begeleiding rondom sterven en uitvaart, aanvraag doop, belijdenis of huwelijk kunt u contact opnemen met de predikant. Bij dienst afwezigheid kunt u contact opnemen met

Kerkenraad mw. R. van Dolder (scriba),
Noorddijkerweg 15,
1645 VB Ursem

Ledenadministratie

van Doornum, 072-5021805;
[email protected]

Wilt u ons kerkblad Contact digitaal ontvangen? Meld u zich dan aan via de website of bij dhr. Van Doornum of bij het secretariaat via deze link.

 

 

Kerkdiensten

Mei

6 mei 10.00 uur Avenhorn ds. Rien Erkelens Gezamenlijke dienst met de gemeente Zeevang-Oudendijk

  • 13 mei 10.00 uur Ursem ds. Oane Reitsma
  • 20 mei 10.00 uur Berkhout ds. Henk van Olst Pinksteren
  • 27 mei 10.00 uur Avenhorn ds.Marino Camarasa

Iedereen is van harte welkom, wij willen een gastvrije en open gemeenschap zijn.

Tijdens de kerkdiensten in Avenhorn is er kindernevendienst. Kinderen van alle leeftijden zijn van harte welkom!

uitnodiging

In verband met zijn vertrek naar de Protestantse Gemeente Enschede

zal ds. Oane Reitsma na ruim vier jaar afscheid nemen als predikant

van onze respectievelijke kerkelijke gemeentes.

De afscheidsdiensten zullen plaatsvinden op 10 juni aanstaande

– om 10.00 uur in de Protestantse Kerk van Ursem, Kerkpad 4.

– om 14.30 uur in de Bonifaciuskerk te Medemblik, Kerkplein 9.

U bent van harte welkom deze dienst bij te wonen.

Protestantse Gemeente Koggenland
Omring, De Berkenhof – Berkhout Verpleeghuis en verzorgingshuis Adres Slagterslaan 2 1647 CA Berkhout Telefoon 088-2068910

Kerkdiensten in de Berkenhof

Woensdag 9 mei pastoor Nico Knol

Woensdag 13 juni nog niet bekend.

De diensten worden gehouden in de grote zaal van de Berkenhof, steeds vanaf 15.30 uur. Het zijn korte diensten met Bijbellezing, gebed en samen zingen.

Zowel mensen van Protestantse als van Katholieke huize en ook alle anderen zijn van harte welkom! Ook Berkhouters die niet in de Berkenhof wonen, zijn van harte uitgenodigd.

Kerkdiensten in de Rustenburcht

De wekelijkse diensten in de Rustenburcht kunnen gelukkig doorgang blijven vinden.

We zijn namelijk heel dankbaar dat de groep voorgangers is uitgebreid met een paar nieuwe namen. Dit zijn vrijwilligers die ook een dienst kunnen leiden. Van harte welkom in het team.

Hun namen vindt u hieronder.

  • 1 mei pastoor Nico Knol
  • 8 mei Andrea Loman
  • 15 mei Ad Groot
  • 22 mei pastor Hans Nieuwkamp
  • 29 mei pastoor Nico Knol

De diensten worden gehouden in de grote zaal om 10.00 uur. Het zijn diensten van een half uur met Bijbellezing, gebed en samen zingen. De katholieke pastores vieren ook eucharistie of communie.

Voor bewoners, mensen uit de aanleunwoningen en ouderen uit het dorp.

 

Protestantse Gemeente Koggenland
Hervormde kerk Kerkebuurt 172 Berkhout Hervormde kerk. Ongewijzigd, op de begraafplaats is ook een baarhuisje dat eveneens rijksmonument is. Kerk is gebouwd op T-vormig grondplan.
Protestantse Gemeente Koggenland
Waterstaatskerk naar ontwerp van E. de Kruyff aan de aan het Kerkepad 4 in Ursem.
Hervormde kerk aan de West 19 in Avenhorn. De Hervormde kerk, Een zondag per maand doet het gebouw dienst als kerk, tevens buurtgebouw. Toren en kerk zijn aparte rijksmonumenten.