Protestantse Gemeente Koggenland i.o.

De protestantse geloofsgemeenschap van Koggenland wil een uitnodigende en gastvrije gemeenschap zijn. De protestantse gemeente is een kleine gemeente. Wil ook een veilige thuishaven bieden aan iedereen die op zoek is naar zingeving.

De toevallige passant die zijn levensverhaal nu en dan in het bredere verhaal wil zetten, dat God aanging met de mensen. De Protestantse Gemeente Koggenland behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De kerkdiensten vinden plaats in de kerkgebouwen in Avenhorn, Berkhout en Ursem. Verder omvat het de woonkernen Scharwoude, Grosthuizen, De Goorn, Spierdijk, Zuidermeer, Bobeldijk en Rustenburg en bestrijkt hiermee de vroegere burgerlijke gemeente Wester-Koggenland.

Als predikant is dr. Oane Reitsma (1979) aan de gemeente verbonden. Hij is woonachtig in Medemblik en heeft in onze gemeente een werkverband van 40% van de werktijd. Het staat u altijd vrij om met hem in contact te komen.

Pastorale zorg

Predikant dr. Oane Reitsma, Meerlaan 40A, 1671 EG Medemblik – tel.: 0227-820490; spoed: 06-22827681 – e-mail: [email protected]

Voor pastorale zorg, begeleiding rondom sterven en uitvaart, aanvraag doop, belijdenis of huwelijk kunt u contact opnemen met de predikant.

Kerkenraad mw. R. van Dolder (scriba), Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem

Ledenadministratie A. van Doornum, 072-5021805; [email protected]

Website hervormdegemeentekoggenland.nl

Predikant dr. Oane Reitsma,
Meerlaan 40A,
1671 EG Medemblik
tel.: 0227-820490; spoed: 06-22827681
e-mail: [email protected]

Voor pastorale zorg, begeleiding rondom sterven en uitvaart, aanvraag doop, belijdenis of huwelijk kunt u contact opnemen met de predikant. Bij dienst afwezigheid kunt u contact opnemen met

Kerkenraad mw. R. van Dolder (scriba),
Noorddijkerweg 15,
1645 VB Ursem

Ledenadministratie

van Doornum, 072-5021805;
[email protected]

Wilt u ons kerkblad Contact digitaal ontvangen? Meld u zich dan aan via de website of bij dhr. Van Doornum of bij het secretariaat via deze link.

Kerkdiensten

KERSTVIERINGEN 2017:

24 dec . 21.30 uur Berkhout  ds. Henk van Olst, Kerstnacht

25 dec. 10.00 uur Avenhorn ds. Oane Reitsma,

31 dec. 19.00 uur Ursem      ds. Oane Reitsma  Oudejaarsviering

Januari 2018

7  jan.           kerkdienst om 10.00 uur    in  Avenhorn.

Voorganger is ds. Hans Reedijk, de nieuwe predikant van de kerkgemeente Zeevang-Oudendijk.

Nieuwjaarsbrunch na de dienst van 10.00 uur.

Als u zich aan wil melden dan graag een berichtje naar:

  • Mw. Joke Admiraal-Haksteen  telefoon: 072-50 21 360
  • Mw. Ans Versluis- Reedijk    telefoon: 072- 502 16 68     of    Mw. Greet Hoffman-Weijtze   telefoon: 0229- 56 15 91

Iedereen is van harte welkom, wij willen een gastvrije en open gemeenschap zijn.

Tijdens de kerkdiensten in Avenhorn is er kindernevendienst. Kinderen van alle leeftijden zijn van harte welkom!

Iedereen is van harte welkom, wij willen een gastvrije en open gemeenschap zijn.

Tijdens de kerkdiensten in Avenhorn is er kindernevendienst. Kinderen van alle leeftijden zijn van harte welkom!

Protestantse Gemeente Koggenland
Omring, De Berkenhof – Berkhout Verpleeghuis en verzorgingshuis Adres Slagterslaan 2 1647 CA Berkhout Telefoon 088-2068910

 

 

 

Protestantse Gemeente Koggenland
Hervormde kerk Kerkebuurt 172 Berkhout Hervormde kerk. Ongewijzigd, op de begraafplaats is ook een baarhuisje dat eveneens rijksmonument is. Kerk is gebouwd op T-vormig grondplan.
Protestantse Gemeente Koggenland
Waterstaatskerk naar ontwerp van E. de Kruyff aan de aan het Kerkepad 4 in Ursem.
Hervormde kerk aan de West 19 in Avenhorn. De Hervormde kerk, Een zondag per maand doet het gebouw dienst als kerk, tevens buurtgebouw. Toren en kerk zijn aparte rijksmonumenten.