Gelehesjes steeds vaker de straat op

Foto: Facebookpagina Gele Hesjes NL

Komen de gele hesjes ook in de regio van de gemeente Koggenland in actie? Ergens waar de overheid in het hart te raken is?

In steeds meer steden en dorpen zijn mensen in gele hesjes te zien. Zij willen uit de anonimiteit van armoede en economische ongelijkheid treden. De angst is velen om het hart geslagen toen zij de plannen voor het komende jaar begrepen van de regering.

De veerkracht van mensen die lang in een positie zitten die zij niet kunnen verbeteren verdwijnt en dat maakt ongelukkig. Geen toekomst voor jezelf zien is misschien nog wel te verteren maar voor je kinderen geen mogelijkheden zien, is dat niet.

De gemeenten zouden hun inwoners goed kennen, dicht bij hen staan en op maat oplossingen kunnen bieden. Dat is een mooie theorie. In de praktijk, zo blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau – de regering – gedragen veel gemeenten zich nog naar de Engelse Poor Law uit 1834: arme mensen maken nodeloos schulden, solliciteren niet, zijn te laat op hun werk, dragen incorrecte kleding, tonen agressief gedrag, kortom, zij maken foute keuzes. De Nationale Ombudsman stelt vast dat gemeenten burgers lang niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening bieden. Het Actieplan Brede Schuldenaanpak dat deze regering onlangs heeft aangedragen zullen niet de oplossing zijn want iedereen weet: de oplossing voor geldtekort is meer geld.

Gelehesjes laten zien dat het genoeg is geweest met te weinig geld. Economische gelijkheid is de oplossing. Met voldoende geld kan elke burger zelf zijn leven vorm geven, zijn kinderen toekomst bieden, zijn hulp aan anderen bieden waar en wanneer nodig. Plannen, van aanpak die slechts de regels versoepelen maar geen cent erbij doen voor de laagstbetaalden, zijn niet afdoende. Desperate times call for desperate measures. Gele hesjes zijn goedkoop en opvallend, net als over straat, brug en plein lopen, dus kom vooral in een hesje en loop mee!

Reacties