Schadelijke Fipronil aangetroffen in eieren

De insecticide Fipronil is door de NVWA aangetroffen in eieren van pluimveebedrijven. Het gaat hier om een licht irriterende stof. Blootstelling kan leiden tot schade aan nier, lever of schildklier.

Pas ook op met overige ei-producten. Er is nog niet bekend bij de NVWA of de producten waarin eieren zijn verwerkt ook aangetast zijn. Denk aan bijvoorbeeld advocaat, eiersalade, etc..

Waarschuwing NVWA betreft vooral ouders met kinderen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt daarom consumenten om eieren met de code X-NL-40155XX* niet te eten omdat het gehalte van de schadelijke stof fipronil daarin zodanig hoog is dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

Het gaat om eieren van 1 producent. De eieren worden op dit moment teruggehaald uit de schappen. Consumenten wordt geadviseerd de eieren weg te gooien.

Daarnaast zijn eieren aangetroffen met een fipronil-gehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. Het gaat om eieren met de volgende codes:

Eicode van eieren met acuut gevaar voor de volksgezondheid
 • X-NL-40155XX
Eicode van eieren met te hoog fipronil-gehalte voor kinderen
 • X-NL-41679XX
 • X-NL-42071XX
 • X-NL-42659XX
 • X-NL-42766XX
 • X-NL-43113XX
 • X-NL-43326XX
 • X-NL-43514XX
 • X-NL-43640XX
 • X-NL-43835XX
 • X-NL-43879XX*

De hierboven vermeldde codes zijn op de eieren zelf gestempeld. Deze is gestempeld op het ei. Aan de hand van de 5  cijfers kunt u uw eieren controleren. Op de plaats van een X kan elk cijfer staan.

Ouders van kinderen wordt aangeraden om voorlopig hun kind uit voorzorg geen eieren met deze eicodes te laten eten.

De eieren worden door de pluimveehouders uit het handelskanaal teruggehaald onder toezicht van de NVWA. De betreffende eicodes staan ook vermeld in een lijst op de site van de NVWA. In de loop van deze week zullen steeds meer uitslagen van ei-monsters geanalyseerd zijn. De lijst op de site zal aan de hand daarvan worden aangepast.

Monsters van geblokkeerde bedrijven

Aanleiding voor deze waarschuwing zijn de eerste uitslagen van eimonsters die de afgelopen week zijn genomen in de retail en bij pluimveebedrijven waar een pluimveeservicebedrijf het afgelopen halve jaar een behandeling tegen bloedluis heeft uitgevoerd. Het vermoeden bestond dat daarbij fipronil is gebruikt, een middel dat niet is toegestaan in de pluimveehouderij.

180 bedrijven al geblokkeerd

Op woensdag 25 juli 2017 is de NVWA gestart met het benaderen van deze bedrijven. Inmiddels zijn circa 180 leghenbedrijven, opfokbedrijven en broedeibedrijven wegens de verdenking van fipronil geblokkeerd. Op al die bedrijven zijn in alle stallen monsters van eieren en in een aantal gevallen ook van mest en van kippenvlees genomen. Ook monsters van eieren afkomstig van de retail zijn onderzocht.

Op basis van de eerste uitslagen van de ei-monsters heeft de NVWA besloten tot deze publiekswaarschuwing. De NVWA is inmiddels gestart met het op de hoogte brengen van de bedrijven waarvan duidelijk is dat hun eieren al dan niet fipronil bevatten. De bedrijven waarvan in de onderzochte eieren fipronil is aangetroffen moeten deze terughalen uit het handelskanaal. De NVWA houdt hier toezicht op. Deze bedrijven blijven geblokkeerd.

Fipronil

Fipronil is een insecticide dat vaak in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als ‘matig toxisch’. In grote hoeveelheden kan het schade toebrengen aan nier, lever of schildklier. Fipronil is een stof die bij langdurige consumptie schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Reacties