Verbod verkoop tabak in winkels

NIX18 roken
Foto: NVWA

Afgelopen week is opnieuw bij 3 winkels – 1 in Rotterdam, 1 in Amsterdam en 1 in Aalsmeer – de verkoop van tabak stilgelegd.

Reden is dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) daar het afgelopen jaar herhaaldelijk heeft geconstateerd dat tabak werd verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.

Eerder dit jaar werd al bij 3 andere winkels de tabaksverkoop stilgelegd. Staatsecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onlangs extra budget beschikbaar gesteld aan de NVWA om de controles in 2015 te intensiveren. Daardoor kunnen dit jaar nog 1.200 extra controles worden uitgevoerd.

Verscherping regels

In 2014 is de regelgeving voor de verkoop van tabak verscherpt. Bij winkels of bedrijven die 3 keer in een periode van 12 maanden de leeftijdsgrens overtreden, kan de tabaksverkoop worden stilgelegd voor een periode van minimaal 1 week en maximaal 12 weken. Het kan gaan om verschillende soorten verkooppunten bijvoorbeeld tabaksspeciaalzaken, supermarkten, tankstations, cafetaria’s, cafés en avondwinkels. Hoe lang de stillegging duurt, varieert per type winkel en het aantal overtredingen. De stillegging houdt in dat het bedrijf geen enkel tabaksproduct mag verkopen.

Controles

De NVWA doet jaarlijks zo’n 2.500 controles op de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van tabak. Door het extra geld dat VWS beschikbaar stelt kunnen dit jaar nog 1.200 extra controles worden uitgevoerd.

Reacties