Wanneer jouw volwassen kind niet meer beter wordt…..

Foto: Inloophuis Pisa

Hoorn – 9 oktober 2017 – Op donderdag 19 oktober van 13.30 tot 15.30 uur vindt er bij Inloophuis Pisa een bijeenkomst plaats voor ouders/grootouders die geconfronteerd worden met kanker binnen het (jonge gezin) van hun volwassen kind.

Voor elke ouder is het verschrikkelijk om een kind te hebben met kanker. Je zou de ziekte en alle ellendige behandelingen zó over willen nemen. En het is een regelrechte ramp om te weten dat je kind niet te genezen is en je weet dat je gaat meemaken dat je haar of hem gaat verliezen.

Helaas komt dat ook voor bij ouders met een volwassen kind. Een kind dat wellicht zelf óók kinderen heeft. Wát een verdriet! Het jonge gezin staat dan vaak al lange tijd onder de grote druk en spanningen van het ziek zijn, de behandelingen, het telkens leven tussen hoop en vrees. Er is sprake van een partner die dan alle ballen in de lucht tracht te houden; het gezin moet immers blijven draaien en er moet soms ook nog buitenshuis gewerkt worden. Dan is de steun van ouders en schoonouders natuurlijk heel erg welkom en meestal zelfs broodnodig.

Maar de (schoon)ouders van dat zieke kind hebben natuurlijk ook hun eigen zorgen, angst en verdriet. Niet alleen om hun eigen zieke kind, maar ook nog eens om hun kleinkinderen. Vragen als: Hoe moet dat straks verder? Gaat de achtergebleven ouder het wel redden met die jonge kinderen? Hoe kunnen wij helpen? Hoe blijven wij zelf overeind tijdens dit vreselijke proces van dreigend verlies? Immers, de volgorde klopt niet, je moet je eigen kind niet wegbrengen! Je zou zó willen ruilen, maar dat gaat helaas niet.

Inloophuis Pisa biedt al ondersteuning aan de zieke ouder, aan diens partner en diens kinderen. Onlangs echter liet een van de bezoekers van het inloophuis, moeder van een vrouw met kanker, weten behoefte te hebben aan contact met lotgenoten. Zij zou graag eens praten met andere (schoon)ouders die hun volwassen kind gaan verliezen.

Dat maakt dat het inloophuis nu een oproep doet aan andere (groot)ouders die in een vergelijkbare situatie zitten. Inloophuis Pisa biedt hen de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Zij merken namelijk telkens weer dat het een groot verschil maakt om over deze moeilijke zaken te praten met lotgenoten; zij snappen immers als geen ander hoe zwaar dit hele proces voor alle betrokkenen kan zijn. Die erkenning en herkenning bieden in een periode dat je dat heel goed kunt gebruiken.

Wiek Luza, coördinator bij Inloophuis Pisa: “Wij kunnen helaas het tij niet keren, maar met elkaar kunnen wij wel trachten om het iets draaglijker te maken.”

U bent van harte welkom op donderdag 19 oktober 2017 van 13.30 tot 15.30 uur in Inloophuis Pisa.

De bijeenkomst wordt begeleid door Wiek Luza, coördinator/begeleider en Wil Groenendijk, assistent coördinator/gastvrouw.

Wilt u zich aanmelden via mail: [email protected]

Bijdrage: de bijeenkomst is in principe kosteloos; een vrijwillige bijdrage stellen zij echter zeer op prijs!

Reacties