Werk aan Dorpsstraat / Weerestraat Obdam in volle gang

Foto: Provincie NH

Bouwbedrijf Heijmans voert in opdracht van de Provincie NH de realisatie van de N23 Westfrisiaweg uit. Koggenland Nieuws houdt u tijdens de uitvoering op de hoogte van alle werkzaamheden.

Kruising N507/Dorpsstraat (Obdam)

 • Wat: Damwanden plaatsen voor fietstunnel.
 • Wanneer: Maandag 7 t/m vrijdag 18 augustus 2017.
 • Verkeershinder: Deze werkzaamheden hebben geen invloed op het verkeer. Wel geldt er tot medio 2018 een tijdelijke verkeerssituatie bij de Dorpsstraat en Weerestraat.
 • Overige hinder: Deze werkzaamheden kunnen trillingshinder veroorzaken. Er wordt alleen op werkdagen gewerkt van 07.00 – 19.00 uur. Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.

Rondom de Dorpsstraat en Weerestraat in Obdam bouwt Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland het komende jaar rotondes en fietsonderdoorgangen, onderdeel van de N23 Westfrisiaweg.

Vanwege de werkzaamheden geldt tot medio 2018 een tijdelijke verkeerssituatie.Verder kunnen een aantal werkzaamheden gepaard gaan met verkeers-, geluids-, of trillingshinder.

Werkzaamheden rondom Weerestraat
Werkzaamheden rondom Weerestraat. Klik voor een grotere weergave op de afbeelding.
 • Van dinsdag 18  tot en met vrijdag 28 juli wordt de oude rotonde bij de Weerestraat verwijderd en wordt de bouw van de nieuwe rotonde voorbereid.
 • Van maandag 31 juli t/m maandag 7 augustus worden tussen 07.00 -19.00 uur heiwerkzaamheden uitgevoerd voor de fundering van de fietsonderdoorgang.
 • Van dinsdag 8 tot en met vrijdag 18 augustus worden damwanden geplaatst voor de bouw van de fietsonderdoorgang.

De heiwerkzaamheden en het plaatsen van de damwanden kunnen geluids- en/of trillingshinder veroorzaken.

Download de planning (pdf, 171 kB) van de bouw van de rotonde en fietsonderdoorgang Weerestraat.

Vanwege de werkzaamheden geldt tot medio 2018 een tijdelijke verkeerssituatie.Verder kan een aantal werkzaamheden gepaard gaan met verkeers-, geluids-, of trillingshinder.

Kruising N507/Weerestraat (Obdam)

 • Wat: Plaatsen damwanden voor bouw rotonde en fietstunnel Weerestraat.
 • Wanneer: Van dinsdag 8 t/m vrijdag 18 augustus 2017.
 • Verkeershinder: Deze werkzaamheden hebben geen invloed op het verkeer. Wel geldt er tot medio 2018 een tijdelijke verkeerssituatie bij de Dorpsstraat en Weerestraat.
 • Overige hinder: De heiwerkzaamheden en het plaatsen van damwanden kunnen geluids- en trillingshinder veroorzaken.
 • Werkzaamheden rondom Dorpsstraat
  Klik voor een grotere weergave op de afbeelding.

  .

 • Van maandag 7 augustus tot en met vrijdag 18 augustus 2017 worden damwanden geplaatst voor de fietsonderdoorgang van de Dorpsstraat. Deze werkzaamheden kunnen trillingshinder veroorzaken. Er wordt alleen op werkdagen gewerkt van 07.00 uur tot 19.00 uur. Omwonenden worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

De fasering van de rotondebouw  en fietsonderdoorgang Dorpsstraat ziet er de komende tijd als volgt uit :

Fasering Weerestraat
Fasering Weerestraat. Klik voor een grotere weergave op de afbeelding.

Tijdelijke situatie

Tot medio 2018 geldt een tijdelijke verkeerssituatie (zie kaart). Het verkeer rijdt over de nieuwe aansluitingen van de N507 met de Dorpsstraat. Fietsers worden vanaf maandag 17 juli 2017 vanuit de zuidzijde Dorpsstraat via de N507/Braken omgeleid naar de nieuwe tijdelijke inrit voor het industrieterrein. Download de kaart van de tijdelijke situatie Dorpsstraat en Weerestraat (pdf, 248 kB).

Toekomstige situatie

De kruising van de N507/Braken met de Dorpsstraat in Obdam wordt circa 200 meter naar het oosten verplaatst en verandert in een tweestrooksrotonde. Ter hoogte van de oude kruising komt een fietsonderdoorgang. Aan de noordzijde sluit de nieuwe weg/kruising naar de bestaande Dorpsstraat tevens aan op de Laan van Meerweijde. De provincie Noord-Holland is nog bezig met de uitwerking van de definitieve inrichting van deze aansluiting. Zodra hierover meer bekend is worden omwonenden hierover geïnformeerd. De rotonde bij de N507/Weerestraat wordt een tweestrooksrotonde.

N507/Spierdijkerweg (Berkhout/Spierdijk)
Fietspad N507 tussen Westeinde en Spierdijkerweg (Berkhout/Spierdijk)

 • Wat: Asfaltwerkzaamheden aanbrengen parallelbaan N507.
 • Wanneer: Maandag 14 augustus 06.00 uur t/m maandag 11 september 2017 19.00 uur.
 • Verkeershinder: fietspad afgesloten. Omleidingen:
  – Fietsers vanuit Avenhorn: De Goorn – Zuidspierdijkerweg – Spierdijkerweg.
  – Fietsers vanuit Berkhout: Sevendeelweg – Bobeldijk.

Kruising N507/Spierdijkerweg

 • Wat: Asfaltwerkzaamheden voor nieuwe tijdelijke rijbaan.
 • Wanneer: Maandag 4 t/m vrijdag 8 september 2017.
 • Verkeershinder: Om-en-om-regeling. Verkeer kan langs werkzaamheden rijden.
 • Overige hinder: Werkzaamheden zijn zichtbaar en kunnen geluidshinder met zich meebrengen.

Vanaf 12 september 2017 05.00 uur rijdt het verkeer over de nieuwe tijdelijke rijbaan.

Werkzaamheden rondom kruising N507-Spierdijkerweg

In opdracht van de provincie voert Heijmans binnenkort werkzaamheden uit rondom de kruising N507- Spierdijkerweg in Spierdijk.

Daardoor is het fietspad tussen Westeinde en de Spierdijkerweg (Berkhout/Spierdijk) afgesloten van maandag 14 augustus tot en met maandag 11 september 2017.

Op de kruising N507-Spierdijkerweg wordt gebouwd aan een tweestrooksrotonde, een fietstunnel en er komt een parallelbaan voor langzaam verkeer tussen de Spierdijkerweg en Westeinde. Deze werkzaamheden duren tot eind 2018.

Afsluiting fietspad N507 tussen Westeinde en Spierdijkerweg (Berkhout/Spierdijk)

Van maandag 14 augustus 06.00 uur tot en met maandag 11 september 2017 19.00 uur vinden asfalteringswerkzaamheden plaats voor de aanleg van de parallelbaan N507. Hierdoor is het fietspad tussen Westeinde en de Spierdijkerweg afgesloten.

Voor fietsers zijn er omleidingsroutes ingesteld:

 • Fietsers vanuit Avenhorn: De Goorn – Zuidspierdijkerweg – Spierdijkerweg
 • Fietsers vanuit Berkhout: Sevendeelweg – Bobeldijk

Kruising N507/Spierdijkerweg

Van maandag 4 september tot en met vrijdag 8 september 2018 wordt gewerkt aan het asfalt voor de nieuwe tijdelijke rijbaan. Het verkeer kan via een om-en-om-regeling langs de werkzaamheden rijden. Mogelijk kunnen de werkzaamheden geluidshinder met zich meebrengen.

Vanaf 12 september 2017 05.00 uur rijdt het verkeer over de nieuwe tijdelijke rijbaan.

Toekomstige situatie kruising N507-Spierdijkerweg

De kruising N507- Spierdijkerweg wordt ingericht met een rotonde met twee rijstroken en een fietstunnel.

Toekomstige situatie kruising N507 Spierdijkerweg
Toekomstige situatie kruising N507 Spierdijkerweg.

Kruising N507/Westeinde (Berkhout)

 • Wat: Aanbrengen palen en damwanden voor aanleg fietstunnel.
 • Wanneer: Maandag 21 t/m woensdag 30 augustus 2017 heiwerkzaamheden. Alleen op werkdagen tussen 06.00-19.00 uur.
 • Wanneer: Donderdag 31 augustus t/m vrijdag 8 september 2017 plaatsen damwanden.  Alleen op werkdagen tussen 06.00-19.00 uur.
 • Verkeershinder: Geen.
 • Overige hinder: Omwonenden kunnen geluids- en trillingshinder ervaren. Zij worden hierover per brief geïnformeerd.

Op diverse plekken langs het westelijk tracé

 • Wat: Het afgraven of aanbrengen van zand.
 • Wanneer: Gedurende de gehele bouwperiode.
 • Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.

 

Reacties