Wegwerkzaamheden Hoogheemraadschap in Koggenland

Foto: Johan Joost van Daalen

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voert werkzaamheden uit aan de wegen die het in beheer heeft. In 2017 gaat het ook om onder andere onderhoud aan wegen in de gemeente Koggenland. Dit wegenonderhoud gaat dit jaar plaatsvinden.

Wat gaat er gebeuren?

De verharding van een weg slijt door gebruik. Om deze reden is in eerste instantie klein onderhoud noodzakelijk. Na vijftien tot twintig jaar brengt het Hoogheemraadschap een nieuwe asfaltlaag aan. In andere situaties zal de gehele asfaltlaag vervangen worden.

Het gaat om de volgende te verrichte werkzaamheden:
  • Slijtlagen aanbrengen, een dunne laag steentjes, onderhoud voor een paar jaar
  • Dunne deklaag aanbrengen, dun laagje asfalt, onderhoud voor meerdere jaren
  • Asfalteren, voor 15 jaar onderhoud
  • Herstraten van bestaand straatwerk

Waar en wanneer vindt het project plaats?

De wegwerkzaamheden die uitgevoerd gaan worden staan in de onderstaande tabel. Enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden zal een infobord op het wegvak aangeven wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Aanwonenden ontvangen vooraf een bewonersbrief van het Hoogheemraadschap met de exacte data.

Wegnaam Plaats Locatie Startdatum
Wegwerkzaamheden in gemeente Koggenland 2017
Bobeldijk Berkhout Van het 30km zonebord tot het bebouwde kombord Bobeldijk 2 weken voor aanvang bekend
Ursemmerweg Hensbroek Van de Dorpsweg tot lantaarnpaal 19320-07 bij nieuw asfalt 2 weken voor aanvang bekend
Zesstedenweg Scharwoude Van de kruising bij de carpoolplaats tot de kruising bij Scharwoude 2 weken voor aanvang bekend
Hulkerweg Berkhout Van de Lijsbeth Tijsweg tot het rode plateau van de Venneweg 2 weken voor aanvang bekend
De Leet (fietspad) Ursem Van de Noorddijkerweg tot de Zuid-Spierdijkerweg 2 weken voor aanvang bekend
Venneweg Scharwoude Van de stoplichten A7 tot het bebouwde kombord Hoorn 2 weken voor aanvang bekend

Aannemer

Ooms Construction bv uit Scharwoude voert dit jaar het wegenonderhoud uit.

Meer weten?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager de heer A. Haakman van Ooms Construction bv, telefoon 06 – 22604865 (tussen 08.00 – 17.00) of uw vraag mailen naar [email protected].

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

  • Het wegenbeleidsplan

Reacties