Hittegolven oorzaak stijging sterftecijfer

Foto: helgavanleur.nl

In Portugal is er woensdagmiddag 1 minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de bosbranden van de afgelopen dagen. In het midden van het Zuid-Europese land zijn de branden, die in eerste instantie veroorzaakt werden door een blikseminslag, bijna geblust. Portugal werd de afgelopen week dagen achtereen geteisterd door droogte, hoge temperaturen en onweer.

Hittegolven veroorzaken stijging sterftecijfer

Er vielen in Portugal 64 slachtoffers, het hoogste aantal in Europa sinds de bosbranden in Griekenland in 2007 waarbij er 68 mensen stierven. Een studie van de universiteit van Hawaii wijst uit dat het aantal sterfgevallen door de gevolgen van hittegolven in 2100 flink gestegen zal zijn.

Klimaatverandering ligt ten grondslag aan deze stijging. Op dit moment wordt bijna 30 procent van de wereldbevolking ten minste 20 dagen per jaar blootgesteld aan hittegolven die dodelijke gevolgen met zich kunnen meebrengen. De wetenschappers verwachten dat dit aantal in 2100 gestegen zal zijn tot 48 procent. De studie is gepubliceerd in het onderzoekstijdschrift Nature Climate Change.

Opwarming van de aarde

Alhoewel 195 landen het klimaatakkoord van Parijs ondertekend hebben, zijn hun doelstellingen volgens meerdere deskundigen niet voldoende om de opwarming van de aarde daadwerkelijk tegen te gaan. Maar mocht de uitstoot van broeikasgassen wel drastisch verminderd worden, dan nog zal het grote percentage dat aan de gevolgen van temperatuurverhogingen overlijdt, flink stijgen.

Extreme sterfgevallen onderzocht tussen 1980 en 2014

Voor hun onderzoek bestudeerden de wetenschappers 783 extreme sterfgevallen in de periode van 1980 tot 2014, die vermoedelijk overleden in perioden van buitensporige hitte. Hiertussen zit de Europese hittegolf van 2003, waarin de hitte bosbranden in verschillende landen veroorzaakte en waarbij het dodental opliep tot 20 duizend. Een ander voorbeeld zijn de bosbranden in 2010, waardoor er alleen in Moskou al 10 duizend mensen stierven.

„Gezien de snelheid van de klimaatverandering en de verschillende fysiologische beperkingen, is het onwaarschijnlijk dat het mensenlichaam de noodzakelijke tolerantie om hitte aan te kunnen zal ontwikkelen”, stellen de onderzoekers van de universiteit van Hawaii. Hierbij benadrukken ze dat maatregelen zoals airconditioning en preventiesystemen waar ook ter wereld weinig zullen uithalen.

Reacties