Vijfde uitloting obligaties De Brink

Foto: de Brink

Ter financiering van de inventaris van Sociaal-Cultureel Centrum De Brink heeft het bestuur van Stichting De Brink Obdam op 3 november 2008 een obligatielening uitgeschreven.

Er zijn 500 obligaties van € 100,– per stuk uitgegeven. Per 29 juni jl. heeft notaris mr. J.C.A. (Jan) Salman van Appel Notarissen uit Obdam de vijfde 5% (25 stuks) obligaties uitgeloot. Daaruit kwamen de volgende obligatienummers:

1, 10, 17, 31, 44, 53, 107, 108, 134, 159, 163, 169, 198, 234, 271, 280, 287, 305, 312, 375, 379, 417, 422, 435, 500

Het bruisende hart van West-Friesland

Vele verenigingen en activiteiten vinden onderdak binnen De Brink, hetgeen De Brink ook wel de bijnaam ‘het bruisende hart van West-Friesland’ oplevert. Er repeteren met regelmaat bands in muziekruimten, er wordt een veelheid aan cursussen gegeven en er zijn ruimten beschikbaar om vergaderingen te houden. Bovendien hebben o.a. de muziekvereniging en toneelvereniging er hun thuisbasis. Kortom, een scala aan activiteiten. Terugkijkend op de eerste 9 jaar na de ingebruikname van De Brink 2.0, mag de conclusie zijn dat De Brink met al haar activiteiten, een succes is geworden en dat is mede te danken aan de obligatielening.

Aflossing obligatiielening

Volgens artikel 5 van het obligatiereglement geschiedt de aflossing (uitbetaling) van de obligatielening tegen overdracht van het obligatiebewijs aan toonder. U kunt dit doen door het uitgelote obligatiebewijs, met daarop uw naam en IBAN-nummer waarop het bedrag moet worden overgemaakt, in te leveren bij De Brink. De termijn voor verzilvering van de vijfde serie uitgelote obligaties loopt tot uiterlijk 30 juni 2019.  De eerstvolgende uitloting (6e) zal vrijdag 28 juni 2019 plaatsvinden.

Reacties