Oké partij verbolgen over weigering College

Foto: Gemeente Koggenland

In meerdere gemeenten is het gewoonte voor Colleges van B&W om huwelijksjubilarissen met een bezoekje te vereren. Evenals Provincies dat kunnen doen. Hoewel dat niet een voorgeschreven ¨wet¨ is dat het gebeurt, het is en blijft aan de Colleges zelf over om hier wel of niet aan mee te doen.

Nu schijnt het College van B&W in Koggenland gezegd te hebben een 65 jarig huwelijk niet een bezoekje waard is. De Redactie heeft inmiddels hier vragen over gesteld aan betrokken partijen om dit te kunnen verifiëren. Later volgt hierover (uiteraard) meer.

De Oké partij zegt in een persbericht aan de Redactie hier zeer verbolgen en zelfs kwaad over te zijn.

Dat is voor de gemeenteraadsfractie van de Oke partij reden om daar vragen over op te stellen aan het College van B&W.

  1. Hoe is het mogelijk dat het College van B&W dat van deze gebeurtenis moet hebben geweten, immers het zijn de gegevens van onze GBA die aan de felicitaties van het Koninklijk huis en de Commissaris van de Koning ten grondslag liggen, geen enkel blijk van betrokkenheid heeft getoond?
  2. Welk beleid hanteert het College in analoge gevallen ?
  3. Indien het beleid van het College dusdanig is dat er geen enkele aandacht aan persoonlijke mijlpalen en gebeurtenissen wordt geschonken is het College bereid dezelfde gegevens die aan het Koninklijk Huis en de Commissaris van de Koning worden verstrekt ,aan onze fractie te verstrekken, zodat wij als gekozen volksvertegenwoordigers aan de betrokkenen wel onze gelukwens kunnen overbrengen waardoor deze inwoners tenminste het gevoel hebben dat er enige vertegenwoordigers van het lokaal bestuur, samen met hen blij zijn?

Volgens de Oke partij is het voor de band met de inwoners belangrijk dat de gemeente aangeeft dat zij betrokken is bij het wel en wee van de eigen inwoners. In dat kader zegt de fractie van mening te zijn dat het paramount is dat het college, als vertegenwoordiger van het bestuur, blijkt geeft van betrokkenheid bij bijzondere persoonlijk gebeurtenissen hetzij gelukkige als wel droevige.Onlangs schijnt in de kern Berkhout een 65 jarig bruidspaar te zijn geweest, die werden gefeliciteerd door zowel het Koninklijk Huis op 31 maart als de Commissaris van de Koning.Volgens de Oke partij is het bruidspaar zeer teleurgesteld dat het bestuur van de eigen gemeente schitterde door afwezigheid of enig ander blijk van felicitatie.De Redactie van Koggenland Nieuws zal hier uiteraard nog nader onderzoek naar plegen.

Reacties

article
31917
Oké partij verbolgen over weigering College
In meerdere gemeenten is het gewoonte voor Colleges van B&W om huwelijksjubilarissen met een bezoekje
https://koggenland.nieuws.nl/lifestyle/31917/oke-partij-verbolgen-weigering-college/
2017-04-21T10:25:08+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/178/2016/07/23212511/logo-gem-koggenland2.png
gemeente Koggenland, Huwelijksvieringen
Entertainment, Entertainment, Gemeente, Nieuws