Annet Wood in open brief aan Tweede Kamerfractie SP

Foto: Johan Joost van Daalen

Annet Wood uit Berkhout is bezig met een zware strijd om een eerlijk antwoord te krijgen van de regering over het hersendoodprotocol. Zij is de criticaster op dit gebied en de volgende stap in haar strijd is een open brief aan de Tweede Kamerfractie van de SP. Hieronder volgt haar brief in onze rubriek ¨Ingezonden Stukken¨.

Berkhout, 25 oktober 2018

Op 6 oktober heb ik een open brief verstuurd aan alle leden van de Tweede Kamer, Ik heb in die brief alle leden gewezen op het feit dat het hersendoodprotocol in Nederland aan alle kanten rammelt (brief).

Tot mijn verbijstering ontving ik vanuit uw fractie deze reactie:

Geachte mevrouw,

Uw vraag betreft met name het Hersendoodprotocol. U heeft gelijk als u stelt dat er sprake is van een ‘grijs gebied’ tussen leven en dood. Het stervensproces is een complexe materie waar ook de wetenschap niet geheel de vinger op kan leggen. Politici kunnen dat dan al helemaal niet. Daarom zijn wij en alle mensen die te maken krijgen met een donorschap afhankelijk van medisch specialisten. Zij zijn ervoor opgeleid om te beoordelen wanneer iemand nog wel kan ‘ontwaken’ of levensvatbaar is.

Als u het verslag van het algemeen overleg over orgaandonatie terug wilt lezen, dan kunt u het verslag vinden op: https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vks9g8bbvjy7

Met vriendelijke groet,
Beleidsmedewerker Zorg SP
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Uit deze beantwoording blijkt dat uw fractie totaal geen notie heeft genomen van de inhoud van mijn brief. Ik heb u gewezen op de inhoud van het hersendoodprotocol, een inhoud die niet klopt omdat het zichzelf tegenspreekt.

In het hersendoodprotocol staat dat de patiënt niet onderkoeld mag zijn en gelijktijdig mag een onderkoeld mens wel aan het protocol worden onderworpen. Immers, net boven 32 °C houdt in dat de patiënt ONDERKOELD is. Iedereen die hier op wordt gewezen begrijpt dat dit niet klopt. Daar is geen medische scholing voor nodig.

Ik heb verwezen naar de uitzendingen van Paul Witteman “Uit Coma”. Daarin wordt door een arts uitgelegd hoe het bewustzijn kan worden gemeten daar waar hersenactiviteit niet voldoende kan worden gemeten. Waar een arts uitlegt dat 85% van de patiënten met ernstig hersenletsel weer bij bewustzijn kunnen komen en dat 65% kan herstellen. Het betreft hier de basisgroep mensen waaruit de orgaandonoren worden geselecteerd. Deze zeer kwetsbare mensen worden onderworpen aan een hersendoodprotocol dat niets garandeert, dat wel zorgt voor ernstig of extra hersenletsel en dat andere risico’s meebrengt voor de patiënt op een moment dat nog niets vaststaat over de volgens de regels van de Gezondheidsraad vastgestelde hersendood. U negeert de inhoud van de door mij gesignaleerde tekortkomingen in het hersendoodprotocol volkomen door zich te verschuilen achter de stelling dat er nog geen vinger achter het stervensproces is te leggen. In voornoemde uitzending geeft de Belgische arts ook aan dat we nog niets weten over hersenletsel en herstel, hij omschrijft het als een kristallenbol diagnose. Ook Dr. E.J.O. Kompanje, adviseur van de Gezondheidsraad inzake het hersendood heeft deze term al gebezigd in het openbaar. En op basis van die onzekerheid gaan de Nederlanders door een hersendoodprotocol dat aan alle kante rammelt. 65% had kunnen herstellen volgens de Nederlandse arts.

Ik verwacht van een Tweede Kamer dat zij corrigerend optreden als er zaken gebeuren die mensen ernstig schaden. Het hersendoodprotocol klopt niet en uit de uitzendingen “uit Coma” blijkt dat er  veel meer kans op herstel is dan algemeen werd aangenomen door een groep artsen. Wereldwijd wordt hier al veel langer op gewezen. U verschuilt zich ten onrechte achter een mening van derden, terwijl ieder logisch denkend mens begrijpt dat het hersendoodprotocol niet deugt. U weigert klaarblijkelijk uw verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Ik heb uw reactie dan ook met verbijstering en steeds toenemende woede tot mij laten komen.

U staat toe dat deze zaken mogen doorgaan. Het betreft gemiddeld 5 mensen per week.

De wetenschap kan er geen vinger op leggen op het stervensproces schrijft u, maar u staat toe dat mensen op basis van onzekerheden en aantoonbare tekortkomingen mogen doorgaan als orgaandonor, nog voor zij overleden zijn, want de uitname operatie veroorzaakt de dood van de donor, niet het hersenletsel.

Annet Wood

Westeinde 256

1647 ML  BERKHOUT

06 37125748

www.annetwood.nl/orgaandonatie