Laatste week om tegen de Orgaandonatie te stemmen

Foto: Johan Joost van Daalen

Over de Wet op de Orgaandonatie kan NU een referendum worden aangevraagd. Daarvoor zijn 300.000 handtekeningen nodig van stemgerechtigde inwoners van Nederland. Indien u al heeft getekend voor het inleidend verzoek is uw handtekening nu wel weer noodzakelijk.

U bent donor, tenzij u…

Volgens de recente aanpassing van de wet bent u donor tenzij u aangeeft dit niet te willen zijn. Als u zelf geen keuze maakt in het donorregister komt er te staan dat u geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie.

Waarom is heet belangrijk dat u hierover meedenkt en mee besluit of deze wet juist of onjuist is ?

 1. Er wordt onvoldoende informatie over de positie van de donor verstrekt. Op 13 september 2016 is in de Tweede Kamer motie 33506-24 aangenomen waarin de leden de Minister opdragen de burgers te informeren. Daarop is de wet door de leden van de Tweede Kamer aangenomen met een verschil van 1 stem. Vervolgens schreef voormalig Minister Schippers op 14 december 2016 een brief aan de leden van de Tweede Kamer (briefkenmerk 1054633-158737-GMT) waarin zij motie 33506-24 afdoet. (Redactie : Deze brief is online beschikbaar en ook in het bezit van Koggenland Nieuws.)

  Toenmalig minister Edith Schippers van VWS schreef naar aanleiding van moties aan de voorzitter van de Tweede KamerĀ  : ”Omdat er ontzettend veel bij komt kijken om orgaandonatie en -transparantie succesvol te laten verlopen, is het niet wenselijk en mogelijk om al die informatie altijd tegelijkertijd te verstrekken”.

  De benodigde informatie wordt u dus bewust onthouden. Hoe kan een overheid ons wettelijk verplichten een besluit te nemen over het donorschap terwijl zij het gelijktijdig ongewenst vindt de burgers over het donorschap te informeren?

 2. Deze aanpassing in de wet heeft meer gevolgen, in het verleden mochten mensen die hun leven lang wilsonbekwaam waren niet als donor worden gebruikt.Nu mogen de wettelijk vertegenwoordigers c.q. voogden toch altijd al belangrijke beslissingen mochten nemen over hun pupil, met name op medisch gebied. Alleen waren dat meestal besluiten die in belang van hun pupil werden genomen. Dit besluit is niet in het (medische) belang van hun pupil.
 3. De wet is een fuik. Toekomstige veranderingen zullen mogelijk zonder meer worden doorgevoerd.Er wordt op dit moment naar een belangrijke aanpassing in de donatie van organen gekeken. men wil in Nederland, conform dit al in Engeland gebeurt, nu ook van hartdode donoren het hart gaan gebruiken voor transplantatie.

  Na het stilvallen van de hartslag wordt dan 5 minuten geacht waarna de donor aan de hart-long machine wordt aangesloten en het hart kan worden verwijderd.

  Hartdode donoren hebben niet per definitie hersenletsel. In zijn brief van 13-2-2018 aan de leden van de Tweede Kamer schreef Minister Bruins (VWS) dat er naast het hersendoodprotocol ook een protocol kan komen voor het vaststellen van de circulatoire dood (= hartdood). Conform de aankondiging op de site an de NTS is er een wetsverandering noodzakelijk om de toekomstige hartdonatie op basis van de hartdood te wettigen. Dit nieuwe protocol zal daar mogelijk over gaan. (Redactie : ook de brief van minister Bruins is online te vinden en in bezit van Koggenland Nieuws.)

Waar gaat het referendum over?

Het referendum gaat niet over de graag of u donor wilt zijn, het referendum gaat over de vraag of u het juist vindt dat u automatisch orgaandonor bent tenzij u zelf aangeeft dit niet te willen en dat allemaal op basis bewust achtergehouden informatie.

De aanvragen moeten voor volgende week 14 juni bij de Kiesraad binnen zijn. Zorg dat u niet bij de laatste hoort. Stuur hem direct in.

Annet Wood-De Haas, Berkhout

Geef uw stem op tijd door. Bij voorkeur zo spoedig mogelijk en ruim voor 14 juni.

DUBBEL KLIK tot 14 juni op deze link om te stemmen voor een referendum over de donorwet.