Brutus slaat toe in Koggenlandse politiek

Foto: OKe-partij

Brutus was de zoon van de minnares Servilia Caepionis van Julius Caesar. Julius Caesar schonk Brutus eerder genade door hem in zijn vriendenkring op te nemen. Ondanks alles verraadde Brutus even later de beruchte keizer van het Romeinse Rijk, wat als dolk in de rug werd gezien in de geschiedenis.

BrutusDeze geschiedenis heeft zich nu zeg maar herhaald in de Koggenlandse politiek.

Brutus slaat toe

De OKe-partij heeft gisteren officieel bekendgemaakt dat de fractieleden Saskia Vlaar en Margeet Hoek per direct de fractie in de gemeenteraad van Koggenland hebben verlaten. Scheiding drijft progressieve oppositie Koggenland zodoende uit elkaar. Zeg maar dat de fractievoorzitter de spreekwoordelijke dolk in de rug heeft gekregen van zijn eigen vertrouwelingen.

Scheiding betekent dolk in rug progressieve oppositie

De progressieve oppositie lijkt zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een zware slag toebedeeld te worden door ´verdeel en heers´-politiek door conservatief Koggenland.

De twee lokale politici leefden in onmin met fractievoorzitter Jim Mollet over de veranderde koers van de partij. De partij zou een veranderd beeld hebben over integriteit. De door de fractievoorzitter gekozen koers en het daarover niet informeren van de fractie heeft beide raadsleden en de fractievertegenwoordiger doen besluiten om de partij vaarwel te zeggen. Daarmee distantiëren zij zich van eerder door de fractievoorzitter van Ok(é) gedane uitspraken en berichtgeving daarover in de media.

Progressief Koggenland nieuwe partij

Progressief Koggenland neemt, ook vanaf heden, als eigenstandige fractie en met de raadsleden Margreet Hoek en Saskia Vlaar deel aan de raadsvergaderingen van Koggenland. Dat betekent dat de OKe-fractie vanaf dit moment een zetel heeft overgehouden.

Ondanks het verschil van inzicht wenst de OKe-partij beide dames alle geluk en wijsheid in de weg waar zij nu voor hebben gekozen.

Koggenlander raadsleden Margreet Hoek, Saskia Vlaar en fractievertegenwoordiger Jacques Broers richten per heden een eigen partij, Progressief Koggenland, op en gaan met deze partij integer en met volle energie de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in. Eerder was Margeet Hoek al overgestapt van Gemeenschappelijk Belang Koggenland (GBK) naar Onafhankelijk Koggenland (OKe-partij).

Met Progressief Koggenland willen Margreet Hoek , Saskia Vlaar en Jacques Broers de inwoners integer tegemoet treden en ondersteunen. Zij gaan zich inzetten voor verbeteringen op het gebied van het sociaal domein, het onderwijs, milieu en duurzaamheid , recreatie en natuurlijk snel internet.

Reacties