Officiële publicaties 3 september 2017

Foto: Gemeente Koggenland

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt per 3 september 2017 de volgende besluiten bekend.

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen

Dat zij voornemens zijn om het bijhouden van adresgegevens van de onderstaande personen in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande personen waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd:

 • L. Droog geboren 25-07-1995
 • G.L. Traboni geboren 28-02-1991
 • D.C.J. Bouwmeester geboren 24-10-1979

Deze personen worden verzocht zo spoedig mogelijk hun nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde personen zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit de BRP als vertrokken: Land Onbekend. Dit heeft tot gevolg dat betrokkenen dan niet meer als ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Verkeersbesluit

Dat zij hebben besloten tot het plaatsen van een laadpaal op de Alver te Avenhorn. Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Wonen en Ondernemen. Voor meer informatie over deze besluiten verwijzen wij naar de website www.overubuurt.overheid.nl.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0380 10 augustus bouwen van een paarden rusthuis Westeinde 315A, Berkhout
 • 2017-HZ-0381 11 augustus aanleggen dam/duiker De Kolk ( naast 2), Ursem
 • 2017-HZ-0384 15 augustus bouwen van machineberging Grosthuizen 89, Avenhorn
 • 2017-HZ-0386 16 augustus bouwen van een veranda Bosstraat 17, Obdam
 • 2017-HZ-0387 20 augustus plaatsen van dakkapel Klipper 90, Obdam
 • 2017-HZ-0385 16 augustus legaliseren van een poort Dirk laanstraat 62, Berkhout
 • 2017-HZ-0391 21 augustus het bouwen van een schuur Scharwoude 30, Scharwoude

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0292 16 augustus het plaatsen van een micro windturbine Pieter Grootstraat 20, De Goorn

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0357 14 augustus plaatsen van twee dakkapellen Oprijlaan 10, De Goorn
 • 2015-HZ-0279 18 augustus geheel vernieuwen van woning Dorpsweg 106, Hensbroek
 • 2017-HZ-0340 21 augustus aanbouwen van de zijgevel Glashaver 1, De Goorn
 • 2017-HZ-0347 23 augustus uitbreiden van de woning Grosthuizen 88, Avenhorn
 • 2017-HZ-0353 23 augustus aanleggen van dam met Zuid-Spierdijkerweg 72, duiker Spierdijk
 • 2017-HZ-0358 25 augustus bouwen van een woning Oprijlaan 2, De Goorn
 • 2017-HZ-0307 21 augustus bouwen van een carport Haverkampstraat 17, Ursem
 • 2017-HZ-0373 23 augustus plaatsen van een kapschuur Oprijlaan 13, De Goorn
 • 2017-HZ-0236 23 augustus vervangen/verhogen van beschoeiing Kerkebuurt 208, Berkhout
 • 2017-HZ-0339 23 augustus realiseren van overkapping en erfscheiding Oeverland 68, Spierdijk
 • 2017-HZ-0330 25 augustus aanleggen dam met Vredemakersweg 17, duiker(periode van 2 jaar) De Goorn

Bezwaar: zie groene informatieblok

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0383 17 augustus het verwijderen van asbesthoudende materialen Oosteinde 102 B, Berkhout
 • 2017-HZ_SLM-0314 24 augustus het verwijderen van een asbest dak Nijverheidsterrein 19, Ursem

Ingetrokken omgevingsvergunning

 • 2017-HZ_INT-0153 14 augustus het bouwen van 10 woningen Meerestein 1 tot en met 19 (oneven) Obdam

Beroep: zie groene informatieblok

Groen blok officiele publicaties
Groen blok officiele publicaties : klik voor een grotere weergave op de afbeelding.

Reacties

article
82146
Officiële publicaties 3 september 2017
Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt per 3 september 2017 de volgende
https://koggenland.nieuws.nl/gemeente/officiele-bekendmakingen/82146/officiele-publicaties-3-september-2017/
2017-09-03T10:01:47+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/178/2016/07/23212511/logo-gem-koggenland2.png
gemeente Koggenland, Officiele publicaties
Officiele Bekendmakingen