Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen

Foto: Gemeente Koggenland

Voor drie personen is de gemeente Koggenland voornemens om het bijhouden van adresgegevens van de onderstaande personen in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP).

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd:

  • D.D. Luijckx geboren 09-05-1974
  • V. Huisman geboren 28-12-1978
  • J.M.G. Novica geboren 01-12-1962

Deze personen worden verzocht zo spoedig mogelijk hun nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde personen zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit de BRP als “vertrokken: Land Onbekend”. Dit heeft tot gevolg dat betrokkenen dan niet meer als ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Reacties