Reactie OKe-partij op aantijgingen in open vizier

Foto: https://onsverleden.wordpress.com

In het Noord-Hollands Dagblad van 2 september jl. wordt Onafhankelijk Koggenland het ‘verwijt’ gemaakt niet integer te handelen. Nu moet je volgens de partij op sommige –ongefundeerde- reacties niet altijd willen reageren, maar in dit geval doen zij dat wel.  

De Ok(é) Partij is -zo zegt de partij zelf- altijd een partij geweest die geen enkele mogelijkheid onbeproefd laat om misstanden in de samenleving aan de kaak te stellen en te trachten deze ten goede te keren. Puur omdat de burger daar beter van wordt. Tenslotte zijn het de inwoners van een gemeente die politici bestaansrecht geven. In de ogen van de partij zijn lokale politieke organisaties er primair om zich in te zetten voor hén!

Wanneer het in zo’n geval nodig is om een discussie publiekelijk te voeren, dan zegt de OKe-partij dat, wanneer het nodig is om mensen individuele hulp te bieden, dan doen zij dat, wanneer het nodig is om een proefproces te overwegen, dan doen zij dat ook.  Zij verklaren dat echter nimmer grensoverschrijdend te doen voor wat betreft de wettelijke mogelijkheden. De juridische kennis binnen de partij is naar eigen zeggen groot en zij weten daardoor exact wat de toegestane mogelijkheden zijn.

Voor een voorbeeld van de bij de Ok(é) Partij aanwezige juridische kennis, verwijst de partij terug naar het CAW-dossier. Onder druk van de oproep aan de inwoners van Koggenland tot een proefproces, gaat het CAW HVC nu (achteraf) ineens bekijken of er wel een juridische basis bestaat voor de heffing.  De partij kan hen die moeite (en het geld dat daarmee is gemoeid en uiteindelijk toch wordt doorbelast naar de inwoners) besparen. Onnodig om daarvoor gemeentelijke juridische diensten voor in te schakelen en kostbare externen zoals de VNG. Dat advies CAW was gratis. Een integer lichaam kijkt vooraf of zoiets wel kan. Zij durven derhalve te stellen dat de OKe-partij de enige in de raad van Koggenland is, die beschikt over méér dan gemiddelde juridische kennis. Kennis die zij aanwenden om u, de inwoners van Koggenland, van dienst te zijn.

Natuurlijk is het zo dat, wanneer je in sommige gevallen, de grenzen raakt, je van hen die daar huiverig voor zijn, het verwijt krijgt dat je die grenzen overschrijdt. Dát is echter iets wat u -zo verklaart de partij zelf- niet zult meemaken van de Ok(é) Partij.

Tenslotte: wanneer zij dergelijke maatregelen ter hand nemen, verklaart de OKe-partij dat zij uitsluitend om ú, als inwoner van onze mooie gemeente, te helpen en ja, zij doen dat transparant en met open vizier!

Lees ook :

Brutus slaat toe in Koggenlandse politiek

Reacties