WerkSaam stelt toeslag levensonderhoud jongeren vast

Foto: Voordezorg.net

Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland heeft de toeslag levensonderhoud jongeren bij WerkSaam Westfriesland vastgesteld.

Voor wie is de toeslag bedoeld?

De bijstandsnorm is bedoeld voor zelfstandig wonende allleenstaande jongeren tot 20 jaar en omvat bijzondere bijstand voor de kosten van levensonderhoud waarin de algemene bijstandsnorm niet voorziet.

Ook jonggehuwden waarbij één van de partners 21 jaar of ouder is en zelfstandig wonend in een een inrichting verblijven kunnen zich ook hierop beroepen, wanneer de noodzakelijke kosten van levensonderhoud hoger zijn dan die in de bijstandsnorm.

De kinderen van ouders die in het buitenland wonen of overleden zijn en zodoende niet meer of gedeeltelijk kunnen bijdragen kunnen ook een beroep doen op de toeslag.

Uitzonderingen toeslag levensonderhoud jongeren

Jongeren die onder de Jeugdzorg niet onder de zorg van de ouders horen komen ook in aanmerking voor deze toeslagregeling.

Deze toeslag geldt ook voor de niet officieel uit huis geplaatste jongeren die niet langer meer verantwoord bij de ouders kunnen blijven.

Jongeren die op de datum van de bijstandsaanvraag minimaal een jaar niet meer bij de ouder(s) wonen, die de zorg hebben voor één of meer kinderen of die in een inrichting wonen kunnen deze toeslag ook krijgen.

Hoogte toeslag

De toeslag bedraagt maximaal het verschil tussen de van toepassing zijnde bijstandsnorm of de inkomsten en de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag voor een 21-jarige in een vergelijkbare woonsituatie

Bij verblijf in een inrichting bedraagt de toeslag maximaal de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag voor een 21-jarige in een inrichting.

Reacties