Overname Sandd door Post NL

Foto: Wikipedia
Jarenlang hebben de beide grootste postbedrijven PostNL en Sandd elkaar om het leven beconcurreerd. Sandd is ontstaan door twee postbezorgers van Sandd die voor zichzelf zijn begonnen. Dat heeft geleid tot wat Sandd nu is. De hele postmarkt is opengebroken. Toch gaat aan de liberalisatie van de postmarkt nu toch een eind komen, zoals het nu lijkt. PostNL en Sandd bundelen hun krachten door samenvoeging van hun postnetwerken. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om de postbezorging voor heel Nederland betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. PostNL en Sandd informeren vandaag al hun medewerkers over de plannen. Vandaag wordt ook de melding gedaan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM), waarmee het goedkeuringstraject formeel wordt gestart. PostNL neemt alle aandelen van Sandd over, onder voorbehoud van goedkeuring van de transactie door de autoriteiten en na raadpleging van de ondernemingsraden en de vakorganisaties.

FNV: Fusie PostNL en Sandd goed nieuws, opvangen gevolgen voor medewerkers cruciaal

FNV vindt het goed nieuws dat PostNL en Sandd fuseren. Daarmee wordt eindelijk een concrete stap gezet richting consolidatie van de postmarkt. Er moeten nog afspraken worden gemaakt Op telefonische vragen van Koggenland Nieuws aan de FNV bestuurder Ger Deleij reageerde hij vanmorgen dat ondanks het proces bij de ACM zo’n 4 maanden duurt daar niet opgewacht zal worden door de FNV. Ook zal na de ACM staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken nog haar goedkeuring moeten geven. Het fusieproces gaat in de tussentijd gewoon door. De FNV zal ook met Post NL in gesprek gaan hoe een en ander verder ingevuld zal worden. Te denken valt aan het inpassen van al het personeel van Sandd in de werkstructuren van Post NL. Hoe gaat het nieuw te vormen postbedrijf om met het verspreiden van de post? Bij Sandd sorteren de bezorgers thuis de post en bij Post NL is voor het sorteren een aparte afdeling. Hoe gaat het nieuwe bedrijf om met de zelfstandig werkende postbezorgers (ZZP’ers)? In hoever worden de Sandd-partners meegenomen met de fusie? Dit zijn allemaal vragen waar in dit huidige stadium van het proces nog niets over is te zeggen.
Ger Deleij, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘Hier hebben we jarenlang voor gestreden. Wij gaan nu zo snel mogelijk afspraken maken met PostNL over de sociale gevolgen van het fusieproces. Het opvangen van die gevolgen voor de medewerkers is cruciaal.’

Sandd mogelijk deze week nog in beroep tegen arrest

Er ligt ook nog een arrest van de kantonrechter over het inhuren van zelfstandigen door Sandd. Het postbedrijf heeft aangekondigd daar tegen in beroep te gaan en heeft daar tot en met deze week nog de tijd voor. Behoud van werkgelegenheid PostNL heeft toegezegd dat alle postverspreiders van Sandd een baan aangeboden krijgen bij PostNL. Maar, zegt Deleij, de FNV wil van PostNL graag weten welke randvoorwaarden daarbij gelden en wat de verdere plannen zijn. ‘In het overleg met PostNL zullen wij ons uiteraard hard maken voor behoud van de werkgelegenheid van de medewerkers van Sandd.’Deleij stelt dat met deze fusie ook een eind moet komen aan de race naar beneden in de postsector. ‘We gaan ervan uit dat dit ook betekent dat de arbeidsvoorwaardelijke positie van de postbezorgers een stuk verbetert’, aldus de FNV-bestuurder. Toetsen De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet de fusie nog toetsen. Dit proces kan maanden duren. Deleij: ‘Mocht dat uiteindelijk niet leiden tot een positief resultaat, dan verwachten wij van de staatssecretaris dat zij de fusie alsnog mogelijk maakt. Die is namelijk in het belang van de postdienstverlening in Nederland en de positie van de werknemers in de sector. Snelheid blijft daarbij geboden, want de daling van de postvolumes gaat onverminderd voort.’ Regionaal Sandd-partner Herling Strijdhorst verwees voor commentaar Koggenland Nieuws door naar Sandd. Het postbedrijf zelf heeft nog niet gereageerd op onze vragen.

Reacties