Taaie weduwe Maya Stomp presenteert boek succesvol

Foto: H-TC

Op 6 maart jl. verzorgde auteur Maya Stomp een lezing over haar boek ‘Wij weduwen zijn een taai volkje’, dat zij schreef na het plotselinge verlies van haar man en verhaalt over hoe zij, met vallen en opstaan, kans heeft gezien haar leven opnieuw in te richten en zin te geven.

Boekpresentatie van auteur Maya Stomp

Zelf zegt zij daarover: “Mijn verlies blijft altijd bij me. Ik héb nog verdriet, maar ik bén niet meer mijn verdriet. Ik heb weer levenslust, energie en ik kan naar de toekomst kijken.”

Maya brengt het onderwerp humorvol

Maya zag kans het zware onderwerp op humorvolle en lichte wijze te brengen zonder ook maar iets af te doen aan de zwaarte van het proces van rouwen. Zij noemt het dan ook zelf “topsport zonder voorbereiding”….

Er heerste een prachtige sfeer van herkenning en erkenning onder de aanwezigen die ruimte bood om tijdens de pauze op geanimeerde wijze ervaringen met elkaar uit te wisselen. Een schoolvoorbeeld van lotgenotencontact.

Boekpresentatie van auteur Maya Stomp

Boekpresentatie van auteur Maya Stomp
De schrijfster Maya Stomp signeerde voor wie dat wou haar boek.

Na de pauze vertelde Maya over de “Grief Recovery Method”, een stapsgewijs programma om met rouw bezig te zijn, waar zij persoonlijk veel baat bij heeft gehad. Inmiddels is Maya zelf coach in The Grief Recovery Method. Meer informatie over Maya Stomp en haar coaching praktijk kunt u vinden op http://www.rouwenhoortbijhetleven.nl/. Via deze site (en via de reguliere wegen) is ook haar boek ‘Wij weduwen zijn een taai volkje’ te koop.

Pisa’s coördinator Wiek Luza bedankte Maya namens alle aanwezigen voor haar zo herkenbare en tevens bemoedigende verhaal, waarmee zij haar gehoor onmiskenbaar een hart onder de riem heeft gestoken.

 

Boekpresentatie van auteur Maya Stomp
Koop hier het boek "Wij weduwen zijn een taai volkje" van Maya Stomp

Reacties